Hide/Show Apps

Yüksek ve düşük basınç gaz deşarjların yerel olmayan plazmalarının 2D kinetik sayısal kodların geliştirilmesi ve yeni plazma teknolojilerininde uygulanması