Department of City and Regional Planning, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (29)

Has File(s)
No (16)
Yes (13)

Author
Eraydın, Ayda (6)
Ersoy, Melih (4)
Türel, Ali (4)
Gedikli, Bahar (3)
Işık, Oğuz (2)

Subject
Şehir ve Bölge Planlama (9)
Ekonomi (3)
Diversity (2)
Economic performance (2)
Kentsel Çalışmalar (2)

Date Issued
1983 - 1989 (1)
2000 - 2009 (6)
2010 - 2018 (22)

Item Type
Project (20)

Recent Submissions

Türkiye'deki UNESCO Dünya Miras Alanlarının Maruz Kaldığı Doğal ve İnsan Kaynaklı Tehlikelerin Mekansallaştırıması
Şenol Balaban, Meltem; Uluç, Aynur(2018-12-31)
Küreselleşmeyle birlikte kültürel miras alanlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeler artmakta ve çeşitlenmektedir. Bu nedenle hassas ve özgün olan bu alanlar geri dönüşü olmayan zararlar görmekte, kimi zaman da yok olma te...
Yaratıcı Sınıfın Kent Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Teknokent Çalışanları Örneği
Büyükcivelek, Ahmet Burak(2018-12-31)
Türkiye’de bilgi teknolojilerine verilen önemle birlikte gelişen teknokentlerin yalnızca ekonomiye katkı sağlayan, üniversite-devlet-özel sektör işbirliğinin bir yansıması olan kurumlar olmadıkları, yüksek entelektüel kapa...
Suriyeli kentli mültecilerin kente entegrasyonu- Ankara, Altındağ ilçesi, Önder mahallesi
Işık, Oğuz; Pınarcıoğlu, Mehmet Melih(2018-12-31)
Proje kapsamında yakın dönemde Ankara'ya yerleşmiş bulunan Suriyeli mültecilerin kent ile nasıl entegre olduklarını anlamak üzere Altındağ ilçesi, Önder mahallesinde derinlemesine mülakat tekniği ile bir çalışma yürütülece...
Ankara Kentsel Alanında Konut Stoku Boşluk Oranlarının İncelenmesi
Özdemir Sarı, Özgül Burcu; Aksoy Khurami, Esma(2018-12-31)
Konut stoku boşluk oranı olası konut sorunlarını ortaya koymak ve kentsel planlamaya yön vermek için kullanılan bir değişkendir. Ülkemizde stok boşluk oranlarına ilişkin resmi bir istatistik yayınlanmamaktadır. Boşluk oran...
Governing Urban Diversity: Creating Social Cohesion, Social Mobility and Economic Performance in Today's Hyper-diversified Cities (DIVERCITIES)
Eraydın, Ayda(2017-1-28)
The central hypothesis of this project is that socio-economic, socio-demographic, ethnic and cultural diversity can positively affect social cohesion, economic performance and social mobility of individuals and groups. A b...
SOYLULAŞTIRMA 2.0: MAHALLE DÖNÜŞÜMÜNDEKİ POLİTİKALAR VE UYGULAMALAR
Kayasü, Serap; Yetişkul Şenbil, Emine(2017)
Soylulaştırmaya karşılaştırmalı yaklaşımları ele alan bu projede dört Avrupa kentinde (Viyana, İstanbul, Arnhem, Zürih) uygulanan karşılaştırmalı analiz çerçevesi benimsenmektedir. Bu kapsamda projenin yaklaşımını daha ön...
Konuta Ekonomik Erişebilirliğin Analizi ve Ölçüm Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Özdemir Sarı, Özgül Burcu(2016-12-31)
Ülkemizde yıllardır konut sorununun niceliksel yönüne odaklanmış tartışmalar ve politikalar sorunun niteliksel yönünü görmezden gelmiş, üretilen konut birimlerinin ve yaşam çevrelerinin standartları, hanehalklarının sosyal...
Ankara'da Gecekondu Dönüşüm Kapsamında Yapılan Toplu Konut Projelerinde Çocuk ve Kadınların Konut Memnuniyeti
Severcan, Yücel Can(2016-12-31)
Şehir planlaması yazınında kentsel dönüşüm alanındaki yayınların çoğunluğu bu süreçlerin sonunda dönüşüme uğrayan mekanların nitelikleri ve bu niteliklerin insan davranışlarına etkisi üzerinedir. Üzerinde yeterince araştır...
Planning, Urban Management and Heritage (PUMAH)
Akkar Ercan, Zübeyde Müge(2016-1-31)
This project will develop a joint networking and advanced research programme on critical issues of planning, management and urban heritage that will strengthen research partnerships between European and Chinese partners. T...
Policy brief 5: diversity in entrepreneurship
Eraydın, Ayda(2016)
Diverse neighbourhoods represent significant opportunities for different forms of entrepreneurship, which can contribute to their economic regeneration. This policy brief focuses on entrepreneurship in deprived and diverse...
Türkiye'deki Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Projeler Bazında Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Ersoy, Melih; Poyraz, Ufuk(2015-12-31)
Bu çalışma, Türkiye genelinde, 2000-2013 yılları arasındaki kentsel dönüşüm proje bazlı verilerinin elde edilmesi sonucunda hem görgül olarak hem de kuramsal olarak kentsel dönüşüm alanında bilgi üretmeyi hedeflemektedir. ...
Iklim Degisikligiyle Mücadele ve Uyum Konusunda Kent Yönetimlerinin Etkinliginin Arttırılması
Gedikli, Bahar; Balaban, Osman(2015-12-31)
İklim değişikliği, sadece ekosistemlerin yok olmasına değil, bu sistemlere bağımlı olan insan yerleşmelerinin de olumsuz bir biçimde etkilenmesine neden olacaktır. Bu sürecin en fazla etkileyeceği yerler, iktisadi ve sosya...
Urban policies on diversity in Istanbul, Turkey
Eraydın, Ayda; Güngördü, Nazda; Demirdağ, İsmail(2014-11-28)
Critical analysis of existing urban policy programmes and discourses in Istanbul, Turkey. Includes overview of political systems and governance structures, key shifts in national discourses, and approaches to policy over m...
Türkiye'de Orta Büyüklükteki Kentlerin 1980 ile 2010 Yillari Arasindaki Sosyo-Ekonomik ve Mekansal Degiskenler Açisindan Istanbul ve Türkiye ile Karsilastirilmasi
Ersoy, Melih; Poyraz, Ufuk(2013-12-31)
20. yüzyilin baslarinda modern sanayi kentlerinin ortaya çikisiyla birlikte kentsel yapilarin, nüfus hareketlerinin, ekonomik ve toplumsal degisimlerin konu edinildigi kent kuramlari gelistirilmistir. Kent üzerine gelistir...
Yurtiçi Havayolu Ulaşımı, Tahmini Ve Mekansal Denge Analizi; Düşük Maliyetle Düşük Fiyat Sunan Havayollarının Rekabeti
Yetişkul Şenbil, Emine(2013-11-30)
1. Hava Ulaşımında Değişim ve Gelişim *1980'lerde ağ endüstrilerinde başlayan teknolojik sebeplerin yanı sıra politik ve ekonomik sebeplerle oluşan değişim ve gelişim, hava ulaşımında da dünyanın farklı bölgeleri için ve y...
Sustainable urban regeneration strategies in a major metropolitan area between East and West: The Dikmen Valley and Ulus Histroric District in Ankara
Gedikli, Bahar(2013-8-31)
Adapazarı örneğinde işyerlerinin afet sonrası iyileşme sürecinde aldıkları yer seçim kararları
Orhan, Ezgi; Keskinok, Çağatay H.(2013)
Ankara Mobilyacılar Sitesinde Üretim Alanında Çalışan Genç İşçiler Ve Farklı Ölçeklerdeki.dışlanma Süreçleri.
Ersoy, Melih(2012-12-31)
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yoğunlaştığı bir kentsel alanda çalışan genç işçilerin farklı toplumsal alanlarda maruz kaldıkları dışlanma süreçlerinin incelenmesi ve kentsel politika önerilmesi hedeflenmektedir.
Kendini yenileyebilen ve yeni koşullarla uyum sağlayabilen kentler için sürdürülebilir arazi kullanım politikaları
Türel, Ali; Eraydın, Ayda(2011)
Kentsel turizm ve iklim değişikliği
Gedikli, Bahar; Eraydın, Ayda(2011)
Literature shows an urgent need of more knowledge and detailed local consequence studies on how urban tourism pattern will change in relation to global climate change and sustainable development. In some countries tourism ...
Citation Formats