Anlık basınç yüküne ve balistik çarpmaya dayanıklı, takviye elemanlarla güçlendirilmiş ince cidarlı kompozit sandviç plakların çok-hedefli genetik algoritmalar ile optimal tasarımı ve deneysel doğrulaması

Download
2017
Balkan, Demet
Demir, Özgür
Mecitoğlu, Zahit
Arıkoğlu, Aytaç
Analitik ve sayısal hesaplamaların yapılabilmesi için İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri FakültesiKompozit yapı laboratuvarında bulunan MTS (Universal test makinası) cihazı kullanılarak,proje kapsamında temin edilen kompozit malzemelerin mekanik özellikleri belirlenecektir.Daha sonra, anlık basınç yükü deneyleri gerçekleştirilecek ve literatürde var olan basınçfonksiyonlarına kıyasla daha genel analitik bir yaklaşım ortaya konulacaktır. Plağın çarpmadayanımının incelenmesinde LS-DYNA ticari sonlu elemanlar yazılımı kullanılacaktır. Anlıkbasınç yükü altındaki plak davranışı ise ANSYS sonlu elemanlar yazılımı ve yazılacak olan birMATHEMATICA kodu ile incelenecektir. Yapılan hesaplamalar ve analizler sonucundakatmanlı sandviç kompozit plağın bir ön yapısal tasarımı gerçekleştirilecektir. Projedekiaraştırmacıların önceki çalışmaları ve literatürdeki diğer çalışmalar anlık basınç yükünün plaküzerindeki değişiminin ve zamanla olan değişiminin seçilen basınç fonksiyonu tarafından çokiyi temsil etmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla optimizasyon çalışmalarınageçmeden önce anlık basınç yükü deneyleri gerçekleştirilecek ve literatürde var olan basınçfonksiyonlarına kıyasla daha genel analitik bir basınç fonksiyonu yaklaşımı ortayakonulacaktır. Ayrıca balistik plağın anlık basınç yükü altındaki davranışı testlerle doğrulanmışolacaktır.Anlık basınç yükü, MTS ve çarpma deneylerinden elde edilecek veriler kullanılarak,MATHEMATICA ortamında geliştirilecek geometrik doğrusal olmayan kodun, yinegeliştirilecek olan çok hedefli genetik algoritma koduna entegre edilmesi sonucunda optimalsandviç plak tasarımları elde edilecektir. Son olarak, optimal tasarımlı plaklar üzerinde anlıkbasınç yükü ve balistik çarpma testleri gerçekleştirilecek; plakların bu şiddetli etkileredayanımları incelenecektir. Ayrıca, sayısal çözücünün doğruluğu ve hassasiyeti, ANSYS ticarisonlu elemanlar yazılımı sonuçları ile kıyaslanacaktı
Citation Formats
D. Balkan, Ö. Demir, Z. Mecitoğlu, and A. Arıkoğlu, “Anlık basınç yüküne ve balistik çarpmaya dayanıklı, takviye elemanlarla güçlendirilmiş ince cidarlı kompozit sandviç plakların çok-hedefli genetik algoritmalar ile optimal tasarımı ve deneysel doğrulaması,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrMk9UUTA.