İletken Peptit Nanotüp ve Hidrojel Geliştirilmesi

Download
2015
Kendiliğinden yapılanabilen peptitler, son 10 yılın oldukça gözde araştırma konularından biri haline gelmiştir (Zhang vd., 1993; Petka vd., 1998; Qu vd., 2000; Nicodemus ve Bryant, 2008; Buriak ve Ghadiri, 1997). Özellikle seçici ilaç salınımı, doku mühendisliği ve biyomedikal konusunda uygulamaları için yoğun bir araştırmaya sahne olmaktadır. Peptitleri oluşturan aminoasitlerin çeşitliliği, çok farklı fiziksel ve kimyasal özelliğe sahip peptit yapılarının elde edilmesine mükemmel bir olanak sağlamaktadır. 21 tane doğal aminoasitin yanı sıra, doğal olmayan, sentetik amino asitlerin kullanımı ile de farklı özellikler elde etmek mümkündür ve bu sayede de çok daha farklı uygulamalara kayabilmektedir. Peptit kimyasının bu zenginliği nedeniyle, nanotüp (Buriak ve Ghadiri, 1997) ve hidrojel oluşturabilen peptitlere gösterilen ilgi de her geçen yıl artmaktadır. Ancak, peptit bazlı bu tür nanotüp ve hidrojellerden uygulamaya yönelik biyomalzemeler üretimi konusu, bir çok araştırmacı için oldukça zor bir alandır. Bu nedenle mevcut sistemlere ek olarak yeni, kolay, uygulamaya yönelik. daha iyi iletkenlik gösteren peptit nanotüp ve hidrojellerin eldesi çalışmaları hız kazanmaktadır (Löwik vd., 2010; Mart vd., 2006). Bu çalışmada aromatik halka ve metal iyonları içeren yapay amino asitler kullanarak, iletken peptit nanotüp ve hidrojeller yapılması hedeflenmiştir. Amacımız, kendinden yapılanabilen peptitlerin beta-yaprak dizilimi ile belli bir düzene girerek, terpiridin ve piren grupları arasında π–π etkileşimi ile elektrik iletkenliği sağlamaktır. Bunun için bis-terpiridin ve piren türevi yapay amino asit sentezlenmesi ve ardından 8-17 amino asitlik yapay amino asiti de taşıyan doğrusal ve halkalı peptitler sentezlenmesi gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen peptitlerin karakterizasyonu ve iletkenlik ölçümleri yapılmıştır. Metal koordinasyonu sonucu iletkenlikteki değişiklik de incelenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, organik elektronik nanomalzemeler, doku mühendisliği ve biyomedikal uygulama alanlarında bir çok araştırma için öncü olacaktır. Organizmalar için zararlı olmayan kullanışlı elektronik biyosensörler, biyolojik ve iletken nanoyapılar, yeni tedavi yöntemleri için büyük bir açılım olacaktır.
Citation Formats
S. Özçubukçu, “İletken Peptit Nanotüp ve Hidrojel Geliştirilmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjek16SXk.