Poli-Amidoamin (PAMAM) Dendrimer ile Modifiye Edilmis Manyetik Nanoparçacıkların Sentezlenmesi ve Meme Kanser Hücrelerine CpG Oligodeoksinükleotit Tasıma Amacı ile Uygulanması

Download
2016
Kanser tedavisindeki nanoteknolojik uygulamalardan en önemlisi kanser hücrelerine ilaç,oligonükleotit ve gen tasımak için üretilen nanoparçacıklardır. Nanoparçacıklar tümörhücrelerini hedefleyip öldürürken, saglıklı dokulara en az düzeyde zarar verecek sekildetasarlanmalıdır.Bu çalısmada CpG oligodeoksinükleotiti uygun ve etkili bir sekilde tümör hücrelerine tasımasıiçin CpG-ODN ile etkilesime giren nanoparçacıkların gelistirilmesi amaçlanmıstır. CpGODN?ler hücre ölümü için sinyal kaskadını olusturan Toll benzeri reseptör 9?u (TLR9)uyarmaktadır. Bu çalısmada Fe3O4 manyetik çekirdek, aminoasilan (APTS) ara katmanı vekatyonik poli-amidoamin (PAMAM) dendrimerden olusan üç katmanlı manyetiknanoparçacıklar sentezlenmistir. Sonuçlar DcMNP?lerin fonksiyonel grupları, simetrimükemmelligi, boyut dagılımı, manyetik özelligi ve toksik olmaması açısından hedeflenmiskanser tedavisinde ilaç tasıyıcı olarak kullanılabilecegini göstermistir.CpG-ODN?lerin, çesitli engelleri asarak tümör bölgesine basarılı bir sekilde tasınması etkili birtasıyıcı vektörün kullanılmasına baglıdır. Çünkü CpG-ODN?ler serumdaki nükleazlartarafından hızlı bir sekilde yıkıma ugrayabilir ve hücre zarından difüzyonla geçemeyebilirler.Bu çalısmanın ikinci kısmında, CpG-ODN?ler yeni nesil bir polimer olan ve basarılı bir sekildesentezlenen DcMNP?lerin yüzeyine etkili bir sekilde baglanmıs ve manyetik alan varlıgındatümör bölgesine hedeflenmistir. CpG-ODN?nin, DcMNP?nin yüzeyine baglandıgı agaroz jelelektroforezi, UV spektrofotometre, zeta potansiyel ve XPS analizleri ile belirlenmistir. Dahasonra, TEM ve SEM görüntülerinden sentezlenen dendrimer kaplı manyetik nanoparçacıkların(DcMNPs) boyut bakımından uniform karakterde ve ortalama 40±10 nm çapa sahip olduklarıgörülmüstür. MDA-MB231, SKBR3 ve MCF7 hücre hatlarında, hücre çogalma analizi ileyapılarak konjüge nanoparçacıklar için sitotoksisite belirlenmistir. Sonuçlar sentezlenenDcMNP?lerin yüzeyinde çok miktarda pozitif yük bulundurması sebebiyle meme kanseridokusunda hücre ölümüne sebep olan CpG-ODN molekülleri ile etkili sekilde elektrostatiketkilesime girdigini; bu nedenle de hedeflenmis kanser tedavisinde CpG-ODN tasımak içinuygun bir tasıyıcı olabilecegini göstermistir. Bu nanoparçacıklardaki manyetik çekirdeksayesinde harici manyetik alan kullanılarak ilaçların istenilen bölgeye hedeflenmesisaglanabilmektedir.
Citation Formats
U. Gündüz, “Poli-Amidoamin (PAMAM) Dendrimer ile Modifiye Edilmis Manyetik Nanoparçacıkların Sentezlenmesi ve Meme Kanser Hücrelerine CpG Oligodeoksinükleotit Tasıma Amacı ile Uygulanması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRreE5EZzQ.