Nesnelerin tanınması

Download
1993
Severcan, Mete
Uzunalioğlu, Hüseyin
Bu çalışmada, hareketli nesnelerin tanınması amacıyla model-tabanlı bir nesne tanıma sistemi geliştirilmiştir. Sistem nitem çıkartma, modelleme ve tanıma aşamalarından oluşmaktadır. Sistem polihedral yapılı nesneler için tasarımlanmıştır. Ancak, kullanılan yöntem daha genel yapılı nesneler için genelleştirilebilir. Nesne tanımlamaları için doğrusal nitemler kullanılmıştır. üç - adet doğrusal nitem çıkartma yöntemi incelenmiştir: Doğruları bulmak için köşeleri kullanan bir yöntem, klasik Hough dönüşümü yöntemi ve rotasyon dönüşümü yöntemi. Bu yöntemler arasında rotasyon dönüşümü yöntemi kabul edilebilir nitelikte sonuçlar vermiştir. Modelleme ve tanıma işlemleri için geometrik dağıtma (geometric hashing) yöntemi kullanılmıştır. Nesnelerin tel-çerçeve modellerinden başlayarak bir dağıtım tablosu oluşturulmuştur. Aynı yöntem eşleme evresinde nesnenin görüntüsünden elde edilen doğru parçalarına uygulanmıştır. Dağıtım tablosundan, bir oylama işlemi sonucunda olası uygun model-nesneler belirlenmiştir. Daha sonra eniyi-enküçük kareler eşlemesi, ve köşe ve kenar sağlama algoritmaları kullanılarak nesnenin görünümüne uyan model-nesne, konum bilgisi ile birlikte kararlaştırılmıştır. Yöntem gerçek nesne görüntüleri ile sınanmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır1.

Suggestions

Uzaktan algılanan verilerden hedef/nesne tanıma
Sayan, Gönül Turhan; Kuzuoğlu, Mustafa; Leblebicioğlu, Mehmet Kemal(2000)
Bu proje kapsamında, kuramsal ve uygulamalı olarak incelenerek geliştirilen iki farklı elektromanyetik hedef / nesne tanıma tekniği üzerinde çalışılmış, gerçekçi hedef tanıma senaryoları bilgisayar ortamında gerçekleştirilen benzetimler yoluyla test edilmiştir. İncelenen tekniklerden ilki olan, Yapay Sinir Ağları yardımı ile hedef tanıma tekniğinde Çok Katlı Perseptron ve Öz Örgütlemeli Harita tipi sinir ağları kullanılmış ve sinir ağlarının eğitiminde kullanılan hedef verilerine ait öznitelik vektörleri Za...
Karmaşık mekanik sistemlerin modellenmesi ve denetlenmesi
Morgül, Ömer(1994)
Bu projede katı ve esnek kısımları olan karmaşık mekanik sistemlerin modellenmesi ve denetlenmesi problemleri incelenmiştir. Araştırmaya temel olması açısından bir ucun-dan katı bir yapıya sıkı bağlı, diğer ucu serbest bir esnek çubuk ele alınmıştır. Basit-lik açısından bu sistemin düzlemde döndüğü ve katı cismin ağırlık merkezinin zamanla değişmediği varsayılmıştır. Bu sistem için ele alman denetleme problemleri kararlılık, yönlendirme, sabit açısal hız izleme ve bozucu bastırma problemleridir. Bu probleml...
Tercüme kalıplarının makina öğrenmesi teknikleri ile tercüme örneklerinden öğrenilmesi
Çiçekli, İlyas(1999)
Bu proje kapsamında örneğe dayalı bilgisayar ile herhangi iki dil arasında tercüme yapabilen bir sistem geliştirdik. Bizim önerdiğimiz yöntemde iki dil arasındaki tercüme kalıpları verilen tercüme örneklerinden makina öğrenmesi teknikleri kullanılarak öğrenilir. Daha sonra bu öğrenilen tercüme kalıpları diğer metinlerin tercüme edilmesinde kullamlr. Bizim temel tercüme kalıplarını öğrenme algoritmamız verilen iki tercüme örneğindeki benzerliklerden ve farklılıklardan faydalanarak yeni tercüme kalıplarını öğ...
Farelerde Ağrıya Bağlı Yüz İfadesinin Otomatik Değerlendirilmesi (FARE-MİMİK)
Koçak, Eren Emine; Halıcı, Uğur; Dalkara, Turgay; Ulusoy, İlkay(2018)
Moleküler agrı mekanizmalarının temellerinin anlasılmasındaki önemli ilerlemelere veendüstrideki büyük yatırımlara karsın, agrı kesici ilaç gelistirme için yapılan temel arastırma ileklinik uygulama arasındaki translasyonel çalısmalardaki basarılar oldukça sınırlı kalmıstır. Buarayısın önündeki önemli engellerden biri mevcut hayvan modellerindeki sezinlenebilirlik(specifity) basarısının düsük olması, dolayısı ile gelistirilecek ilaçlar için hızlı ve güvenilir birdeneysel tarama testinin bulunmamasıdır. Bu i...
Jeoloji haritalarında bölütleme uygulamaları
Yalabık, Neşe; Atalay, Mehmet Volkan; Göktepe, Mesut; Arcasoy, Arda(1997)
Bu çalışmada, tek ve çok bandlı uzaktan algılama görüntülerinin bölütlemesi araştırılmaktadır. Bölütleme yaklaşımı, temel olarak incelenen arazinin doku özniteliklerinin farklılığına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Hiyerarşik özdüzenlemeli haritalar kullanarak gözetimsiz bir bölütleme yaklaşımı önerilmektedir. Öznitelik derleme aşamasında Markov rasgele alan doku modeli temel alınmaktadır. Bu bağlamda, çeşitli algoritmalar geliştirilip, tek bandlı ve çok bandlı Landsat 5 TM uydu görüntüleri üzerinde d...
Citation Formats
M. Severcan and H. Uzunalioğlu, “Nesnelerin tanınması,” 1993. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpBeU1nPT0.