Farelerde Ağrıya Bağlı Yüz İfadesinin Otomatik Değerlendirilmesi (FARE-MİMİK)

Download
2018
Koçak, Eren Emine
Halıcı, Uğur
Dalkara, Turgay
Ulusoy, İlkay
Moleküler agrı mekanizmalarının temellerinin anlasılmasındaki önemli ilerlemelere veendüstrideki büyük yatırımlara karsın, agrı kesici ilaç gelistirme için yapılan temel arastırma ileklinik uygulama arasındaki translasyonel çalısmalardaki basarılar oldukça sınırlı kalmıstır. Buarayısın önündeki önemli engellerden biri mevcut hayvan modellerindeki sezinlenebilirlik(specifity) basarısının düsük olması, dolayısı ile gelistirilecek ilaçlar için hızlı ve güvenilir birdeneysel tarama testinin bulunmamasıdır. Bu ihtiyacı karsılamaya yönelik olarak bu projede, fare deneylerinde agrı paradigmalarıuygulanarak farelerin yüzlerinde olusan agrı mimiklerinin video kayıtlarından otomatik olarakderecelendirilmesini saglayacak hesaplamalı yöntemlerin gelistirilmesi hedeflenmistir.Literatürde Langford ve ekibi (2010) tarafından gelistirilen Fare YüzburusturmasıDerecelendirmesi (Mouse Grimace Scaling, MGS) isimli manuel bir yöntem mevcuttur.Farelerde agrı mimiklerinin otomatik derecelendirilmesi, hız ve daha tarafsız bir etiketlemebasarısının saglanmasının yanısıra etiketlemeyi manuel olarak yapabilecek uzmanlarınyetistirilmesi zorunlulugunu ortadan kaldırmasından dolayı da önem tasımaktadır. Proje, ortak doktora programı bulunan Hacettepe Üniversitesi (HÜ) ile Orta Dogu TeknikÜniversitesi'nin (ODTÜ) nörolojik bilimler ve teknoloji alanlarındaki deneyimleri bir arayagetirilerek yürütülmüstür. Projede HÜ Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü (NBPE)tarafında yapılan çalısmalarda, iki degisik agrı paradigması kullanılarak farelerde basagrısı vekarın agrısı yaratılmıs, farelerde olusan agrıya baglı yüz ifadeleriyle ilgili video kayıtlarıtoplanmıs, agrı miktarı uzmanlar tarafından manuel derecelendirilerek veri etiketlemesiyapılmıstır. ODTÜ Nörobilim ve Nöroteknoloji (NSNT) - Elektrik ve Elektronik Mühendisligi(EEMB) tarafındaki çalısmalarda ise toplanan video verilerinde fare yüzünün tespit ve takipedilmesini ve yüz ifadelerinden agrının otomatik derecelendirilmesini saglamak üzerebilgisayarla görme ve derin ögrenme adı verilen makine ögrenmesine dayalı hesaplamalıyöntemlerin gelistirilmesi yoluna gidilmistir. Serbest dolasan farelerde otomatik agrı derecelendirmek üzere, bu projede önerilerekgelistirilen 6 kameralı ODTÜ-HÜ gözlem kutusu, farenin hareketlerinin kısıtlandıgı 2 kameralıLangford kutusuna göre daha kullanıslı ve basarılı olmustur. Bu projeyle gelistirilen yöntem,farklı agrıların fare yüz ifadelerinden otomatik tespitinde ve potansiyel agrı kesicilerin hızlıtaranması için tranlasyonel tıp alanında nesnel, kolay uygulanır ve güvenilir bir yaklasımgetirmesi açısından önem tasımaktadır.

Suggestions

Uzaktan algılanan verilerden hedef/nesne tanıma
Sayan, Gönül Turhan; Kuzuoğlu, Mustafa; Leblebicioğlu, Mehmet Kemal(2000)
Bu proje kapsamında, kuramsal ve uygulamalı olarak incelenerek geliştirilen iki farklı elektromanyetik hedef / nesne tanıma tekniği üzerinde çalışılmış, gerçekçi hedef tanıma senaryoları bilgisayar ortamında gerçekleştirilen benzetimler yoluyla test edilmiştir. İncelenen tekniklerden ilki olan, Yapay Sinir Ağları yardımı ile hedef tanıma tekniğinde Çok Katlı Perseptron ve Öz Örgütlemeli Harita tipi sinir ağları kullanılmış ve sinir ağlarının eğitiminde kullanılan hedef verilerine ait öznitelik vektörleri Za...
Nesnelerin tanınması
Severcan, Mete; Uzunalioğlu, Hüseyin(1993)
Bu çalışmada, hareketli nesnelerin tanınması amacıyla model-tabanlı bir nesne tanıma sistemi geliştirilmiştir. Sistem nitem çıkartma, modelleme ve tanıma aşamalarından oluşmaktadır. Sistem polihedral yapılı nesneler için tasarımlanmıştır. Ancak, kullanılan yöntem daha genel yapılı nesneler için genelleştirilebilir. Nesne tanımlamaları için doğrusal nitemler kullanılmıştır. üç - adet doğrusal nitem çıkartma yöntemi incelenmiştir: Doğruları bulmak için köşeleri kullanan bir yöntem, klasik Hough dönüşümü yönte...
Türk dilinin elektriksel özellikleri
Yavus, Davras; Ergeneman, Cengiz(1977)
B.u çajışmada TUrk dilinin, anlaşılabilirlikle ilişkili olarak, elektriksel özellikleri incelenmektedir, Rasgele hecelerden oluşturul-muş dizilerle, anlaşılabilirlik deneyleri yapVI mı şti r, Ses işaretleri-nin süzgeçlenmesinin, tlirevlemmesinin, kırpılmasının anlaşılabilirliğe etkisi incelenmiştir, Bunlardan başka üç değişik türden gürültünün normal ses işaretlerine ve çeşitli işlemlerle değiştirilmiş ses işaret-lerine anlaşılabilirlik yönünden yaptığı etki incelenmiştir, Bulunan önemli sonuçlardan bazılar...
The Preparation and characterization of dendrimer coated magnetic nanoparticles for targeted cancer therapy
Khodadust, Rouhollah; Gündüz, Ufuk; Gündüz, Güngör; Department of Biotechnology (2013)
Nanotechnology is a promising alternative to overcome the limitations of classical chemotherapy. This technology has enabled the development of particles with nano sizes that can be fabricated from a multitude of materials in a variety of compositions. These nanoparticles include; quantum dots (QDs), polymeric nanoparticles, gold nanoparticles, magnetic nanoparticles and dendrimeric nanoparticles. In first section of this study, superparamagnetic iron oxide nanoparticles were synthesized by coprecipitation ...
Grafiksel veri tabanlı elektrik sistemleri analiz programı
Aşkar, Murat; Sevaioğlu, Osman; Temürcü, Ohan; Öner, Mehmet(1993)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde yürütülen çeşitli yüksek lisans, doktora ve uygulamalı araştırma projeleri sonucunda elektrik sistemlerinin durgun durum altında analizi için bir yazılım paketi geliştirilmiştir. Paket önce büyük bilgisayarlar için hazırlanmış, daha sonra, kişisel bilgisayarların hızla yaygınlaşması ile bu ortama aktarılmıştır. Kişisel (bilgisayarların yetenekleri, özellikle grafik ve fare kulanımı konusundaki yetenekleri, arttıkça yazılımda kullan...
Citation Formats
E. E. Koçak, U. Halıcı, T. Dalkara, and İ. Ulusoy, “Farelerde Ağrıya Bağlı Yüz İfadesinin Otomatik Değerlendirilmesi (FARE-MİMİK),” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnNU16RXg.