Kronik etanol tüketiminin ve etanol yoksunluğunun beynin moleküler yapısında tetiklediği değişimlerin incelenmesi ve bu değişimlere karşı vitamin A takviyesinin koruyucu etkilerinin araştırılması

Download
2012
Doğru, Ewa Havva

Suggestions

Kronik myeloid lösemili hastalarda DNA' daki bcr / abı translokasyonunun gösterilmesi
Eren, Emel; Gündüz, Ufuk; Aytaç, Uğur(1994)
Kanserin DNA düzeyinde moleküler değişikliklerden kaynaklandığı bilinmektedir. Gerek nokta mutasyonları, gerekse kromozomlardaki kırılma, amplifikasyon ve translokasyonlar protoonkogenleri aktive ederek onkogenleri oluşturmakta ve kansere neden olmaktadır. Kronik Myeloid Lösemili (KML) hastaların %90'ında görülen Philadelphia kromozomu (Ph1) DNA'daki özel bir translokasyonun sonucudur. 9. ve 22. koromozomlar arasında oluşan bu translokasyon, c-abl protoonkogenini 22. kromozomun bcr denilen bölgesine taşıyar...
Kronik myeloid lösemide anti-kanser ilaçlara karşı gelişen ilaç dirençliliğinde 15-Lipoksigenaz-1 enziminin rolünün araştırılması
Gündüz, Ufuk(2017-12-31)
Proje kapsamında, bir KML hücre hattı olan K562’de ve bu hücre hattının doksorubisin (K562-DOX) ve imatinib (K562-IMA) dirençli türevlerinde 15-Lipoksigenaz-1 proteinin mRNA ve protein seviyelerinde ekspresyonları kıyaslamalı olarak belirlenecektir. Protein seviyelerindeki olası farklılıkların enzim aktivitesini nasıl etkilediği, literatürde belirtilen (1) yöntemle tespit edilecektir. Daha sonra, protein ekspresyonu az olan hücre hatlarında, dizayn edilecek ekspresyon vektörü yardımıyla proteinin aşırı eks...
Kronik hipoperfüze sıçan beynine uygulanan stereotaktik ışın cerrahisinin (Radyocerrahi) beyin dokusu ve hücre membranında moleküler düzeyde oluşturduğu etkilerin biyofiziksel yöntemler ile araştırılması
Zorlu, Faruk Abdullah; Öge, Kamil Halil; Boyar, Handan; Al-otoibi, Neslihan Toyran; Severcan, Feride(2003)
Arteriovenöz malfonnasyonlar (AVM), beyinde büyüyen normal olmayan kan damar demetleridir. Bu fızyopatolojik durum çevre beyin dokusunda, çalma olayı olarak da bilinen, hipoperfıizyona neden olur. AVM'lerin tedavi seçeneklerinden bir tanesi Stereotaktik radyocerrahidir. Çalma etkisiyle düşük perfüzyon ile beslenen beyin dokusunun iyonize radyasyona nasıl yanıt verdiği henüz aydınlanmamıştır. AVM lerin etrafında çalma fenomeni sonucu olan hipoksik bölgenin radyasyon etkilerine karşı dirençli olduğu düşüncesi...
Countertransference manifestations to chronically vs. acutely ill patients: the effects of therapists’ death anxiety and health behaviors
Süsen, Yankı; Bozo Özen, Özlem; Department of Psychology (2017)
The aim of the present dissertation is to determine the effects of both patients’ medical conditions and therapists’ death anxiety and health behaviors on affective, cognitive, and behavioral countertransference manifestations. A total of 100 par-ticipants having previously offered psychotherapy service and having conducted at least 10 therapy sessions up till the present study were included. After death anxiety and health behaviors levels of the participants were assessed via an online questionnaire set, p...
Coupled Hidden Markov Model with Bivariate Discrete Copula to Study Comorbidity of Chronic Diseases
Oflaz, Zarına; Yozgatlıgil, Ceylan; Kestel, Sevtap Ayşe; Department of Statistics (2022-2-09)
A range of chronic diseases have a significant influence on each other and share common risk factors. Comorbidity, which shows the existence of two or more diseases interacting or triggering each other, is an important measure for actuarial valuations. The main proposal of the thesis is to model parallel interacting processes describing two or more chronic diseases by a combination of hidden Markov theory and copula function. This study introduces a novel coupled hidden Markov model with the bivariate discr...
Citation Formats
E. H. Doğru, “Kronik etanol tüketiminin ve etanol yoksunluğunun beynin moleküler yapısında tetiklediği değişimlerin incelenmesi ve bu değişimlere karşı vitamin A takviyesinin koruyucu etkilerinin araştırılması,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRFMU5UUTA.