Çelik Yapılarda Yarı-Rijit Bağlantıların Doğrusal Olmayan Davranışının Modellenmesi ve Üç Boyutlu Yapısal Çözümlemelere Olan Etkisinin Araştırılması

Download
2016
Karakaş, Zafer
Tasbahjı, Tayseer
Özel, Fırat Halil
Sarıtaş, Afşin
Bu proje kapsamında, yarı-rijit bağlantılı çelik çerçeve yapı sistemlerinde, doğrusal ve doğrusal olmayan analizler yürütülebilmesi için bir çerçeve elemanı geliştirilmiştir. Geliştirilen eleman Timoshenko kiriş teorisine dayanmakta, kolon ve kiriş elemanları boyunca I-kesitlerde oluşan kesme deformasyonlarını yakalanabilmektedir. Elemanın formülasyonu kuvvet-bazlı fonksiyonlar kullanmasıyla doğrusal olmayan davranışlar altında da gerçekçi sonuçlar sunabilmektedir. Geliştirilen elemanla kolon ve kirişler boyunca ve derinliğinde oluşan yayılı plastisite yakalanabilmekte ve böylece örneğin eksenel kuvvet ve moment arasındaki etkileşim elde edilebilmekte, ayrıca düğüm noktalarında (yani serbestlik derecesinde) herhangi bir artış yapmadan kolon-kiriş, kolon taban ve ayrıca çaprazların uçlarındaki bağlantılar eleman formülasyonuna katılabilmektedir. Bu sayede sistem seviyesinde çözülecek olan denklemlerin boyutu ciddi anlamda azaltılabilmekte ve ayrıca modelleme açısından da daha stabil çözüm yöntemi sunulabilmektedir. Geliştirilen elemanda ayrıca tutarlı kütle matrisi kuvvet-bazlı formülasyona dayanarak türetilmiştir. Bağlantı davranışı açısından hem doğrusal elastik, hem de pek çok farklı doğrusal olmayan bağlantı davranışı modellerinin uygulaması başarıyla gerçekleştirilmiştir ve ayrıca çevrimsel hareket sırasında oluşabilecek bağlantı dayanımında azalmalar ve bağlantının enerji harcama kapasitesinde düşüşe sebep olan daralma (pinching) etkisi de dikkate alınmıştır. Geliştirilen çerçeve elemanı ve ayrıca bağlantı modeli davranışları, literatürde mevcut olan deneysel ve analitik sonuçlar ve ayrıca farklı çözüm platformlarından elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmış ve geliştirilen modellerin yüksek doğrulukta tepkileri farklı yüklemeler ve sınır şartları altında sunduğu görülmüştür. Ayrıca parametrik analizler yürütülerek yarı-rijit bağlantıların modellenmesinin önemi vurgulanmıştır
Citation Formats
Z. Karakaş, T. Tasbahjı, F. H. Özel, and A. Sarıtaş, “Çelik Yapılarda Yarı-Rijit Bağlantıların Doğrusal Olmayan Davranışının Modellenmesi ve Üç Boyutlu Yapısal Çözümlemelere Olan Etkisinin Araştırılması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjeU5UUTA.