Gerilimli halkalı allenlerin sentezi

Download
2004
Balcı, Metin
Bu proje kapsamında, siklik allenlerin sentezi üzerinde çalışmalar yapıldı. Proje dört kısımdan oluşmaktadır. Projenin birinci bölümünde, bugüne kadar bir çok grup tarafından sentezi başarılamayan, l ,2-siklopenten ilk kez grubumuz tarafından sentezlendi. Adı geçen bileşiğin sentezinde dihalosiklopropan bileşiklerinin metil lityum ile olan reaksiyonu uygulandı. İkinci bölümde ise gene bir beş üyeli ailen yapısında olan l-fenil-siklopenta-l,2-dien'in sentezi yüksek sıcaklıkta, gerçekleştirildi ve oluşum mekanizması tartışıldı. Benzonorbornadiene sistemlerinde ailen oluşturmak için uygulanan yöntemlerde ailen yerine alkin oluştuğu daha önce yapılan çalışmalarımızda belirlenmişti. Bu proje kapsamındaki çalışmalarımızda ilk kez bir ailen yapısı benzonorbornadien sistemi içerinde sentezlenebildi. Projenin son aşamasında, a-pinen yapısında bir ailen sentezi başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı. Daha önce başka gruplar tarafından, a- pinen içinde ailen oluşumu denenmiştir. Ancak, bu gruplar ailenin olmadığını ileri sürmüşlerdir. Tarafımızdan yapılan teorik hesaplamalar ailen yapısının oluşacağını gösterdi. Bunun üzerine yapılan deneyler de teorik hesaplardan beklediğimiz gibi, ailenin oluştuğunu ortaya koydu.

Suggestions

Polimer kompozitlerindeki alev özelliğinin silikon bazlı polimerler kullanılarak geliştirilmesi
Eroğlu, Damla; Bayram, Göknur; Tüzenli, Zeynep; Baltacı, Berk; Yılmaz, Savaşkan Sevil; Dönmez, Sibel(2010)
Bu proje, preseramik polimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve polipropilen ile hazırlanan kompozitlerinin alev geciktirici özelliğinin araştırılması üzerine yapılan çalışmaları içermektedir. Öncelikle, poli(metilsilin), poli(metilsilseskuoksan) ve poli(dimetilsilan) polimerleri sentezlenmiştir. Sentezlenen preseramik polimerler FTIR, 1H-NMR, UV-VIS, DSC, TGA ve SEM analizleri ile karakterize edilmiştir. Karakterizasyon sonuçları bu üç polimerin de başarıyla elde edildiğini göstermektedir. D...
Effect of solid couplants made of hydrophilic polymers in ultrasonic testing
Çetin, Mustafa İlker; Doyum, Bülent; Department of Mechanical Engineering (2003)
This thesis investigates the effect of hydrophilic polymers as novel solid couplants in ultrasonic inspection. These polymers can absorb large quantities of water, thus become soft and flexible, and also adapt themselves very well to applications. In this study, experiments were carried out by preparing three different types of polymer membranes namely [Poly(HEMA), Poly(HEMA-co-GMA), Poly(HEMA-NN'-dH2O)] with different thicknesses and monomer contents. Swelling ratios were determined in deionized water usin...
Analysis of fiber reinforced composite vessel under hygrothermal loading
Sayman, Sümeyra; Parnas, Kemal Levend; Department of Mechanical Engineering (2003)
The aim of this study is to develop an explicit analytical formulation based on the anisotropic elasticity theory that determines the behavior of fiber reinforced composite vessel under hygrothermal loading. The loading is studied for three cases separately, which are plane strain case, free ends and pressure vessel cases. For free-end and pressure vessel cases, the vessel is free to expand, on the other hand for plane strain case, the vessel is prevented to expand. Throughout the study, constant, linear an...
Information technology, workplace organization and demand for new kinds of skill
Gürsoy, Serkan; Erdil, Erkan; Department of Science and Technology Policy Studies (2003)
This study examines the relations among information technology (IT), workplace organization and the demand for skilled labor. Recently, demand for skilled labor has relatively increased. One of the causes of this great increase is skill- biased technical change. Firms that are intensive users of IT tend to adopt a complementary set of organizational practices that include: decentralization of decision authority and a greater reliance on skill arid human capital. I have explored the affects of IT on skill an...
Dinamik Yükler Altında Kalıcı Şev Deformasyonu için Olasılıksal Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi
Gülerce, Zeynep(2019-11-01)
Dinamik yüklere maruz kalan bir sevin performansının degerlendirilmesi ve deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonlarının kestirilmesi, geoteknik deprem mühendisligi uygulamalarının en karmasıklarından birisidir. Deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonları dogru bir biçimde belirlendigi ve olasılıksal olarak modellendigi taktirde, sev performansının deprem tehlikesi/riski bazında bölgesel ölçekte degerlendirilmesinin mümkün oldugu güncel çalısmalar tarafından gösterilmistir. Bölgesel deprem kaynaklı sev d...
Citation Formats
M. Balcı, “Gerilimli halkalı allenlerin sentezi,” 2004. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRnd05UVT0.