Gerilimli halkalı allenlerin sentezi

Download
2004
Balcı, Metin
Bu proje kapsamında, siklik allenlerin sentezi üzerinde çalışmalar yapıldı. Proje dört kısımdan oluşmaktadır. Projenin birinci bölümünde, bugüne kadar bir çok grup tarafından sentezi başarılamayan, l ,2-siklopenten ilk kez grubumuz tarafından sentezlendi. Adı geçen bileşiğin sentezinde dihalosiklopropan bileşiklerinin metil lityum ile olan reaksiyonu uygulandı. İkinci bölümde ise gene bir beş üyeli ailen yapısında olan l-fenil-siklopenta-l,2-dien'in sentezi yüksek sıcaklıkta, gerçekleştirildi ve oluşum mekanizması tartışıldı. Benzonorbornadiene sistemlerinde ailen oluşturmak için uygulanan yöntemlerde ailen yerine alkin oluştuğu daha önce yapılan çalışmalarımızda belirlenmişti. Bu proje kapsamındaki çalışmalarımızda ilk kez bir ailen yapısı benzonorbornadien sistemi içerinde sentezlenebildi. Projenin son aşamasında, a-pinen yapısında bir ailen sentezi başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı. Daha önce başka gruplar tarafından, a- pinen içinde ailen oluşumu denenmiştir. Ancak, bu gruplar ailenin olmadığını ileri sürmüşlerdir. Tarafımızdan yapılan teorik hesaplamalar ailen yapısının oluşacağını gösterdi. Bunun üzerine yapılan deneyler de teorik hesaplardan beklediğimiz gibi, ailenin oluştuğunu ortaya koydu.
Citation Formats
M. Balcı, “Gerilimli halkalı allenlerin sentezi,” 2004. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRnd05UVT0.