Zemin deneylerinde minumum numune sayısı

Download
1970
Kumbasar, Vahit
Toğrol, Ergün

Suggestions

C++ derleyicisi kullanılarak üç boyutlu sıkıştırılabilen akışlar için etkileşimli bir Navier-Stokes çözücüsünün geliştirilmesi
Aksel, Haluk M.(2001)
Laminer ve türbülant akışların zamanla değişmeyen çözümlerini elde etmek için üç boyutlu, Reynolds averajlı Navier-Stokes denklemlerini çözen bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Reynolds averajlı Navier-Stokes denklemleri, ikinci dereceden hassa, tek adımlı Lax-Wendroff şeması ve hücre köşeli (cell vertex) sonlu hacim metodu kullanılarak sayısal olarak ayrıştırılmıştır. Türbülant viskositenin hesaplanması için Baldwin-Lomax türbülans modeli kullanılmıştır. Belirli zaman ilerlemeli (explicit time-march...
Panel ısıtma sistemlerinin modellenmesi ve bir standard tasarım algoritmasının geliştirilmesi
Kılkış, B. İ.; Sağer, Selçuk S.; Uludağ, Mahmut; Sapçı, Meriç(1993)
Yapılarda panel ısıtma, yeni, yenilenebilir ve atık enerji kaynaklarının, daha yaygın, etkin ve verimli kullanılmasına büyük ölçüde imkan sağlayan bir sistemdir. Panel ısıtmaya özgü termo-fiziksel konfor koşullan sayesinde ısıtma yüklerinde de önemli ölçüde bir azalma ve enerji tasarrufu söz konusudur. Bu nedenlerle panel ısıtma, ilk yatmm maliyetlerinden işletme maliyetlerine ve enerji tüketimine uzanan ekonomik perspektif içersinde, ulusal ve evrensel enerji tasarrufu ile çevre sorunlannın hafifletilmesin...
Zemin ankrajları ve ankrajlı kazı duvarlarının davranışı
Erdemgil, Mete(1979)
Zeminlerin davranışının visko-elastik modelle etüdü
Ertepınar, Aybar; Mengi, Yalçın; Soydemir, Çetin(1975)
Yüksek ısı akılı elektronik uygulamalar için mikro-oluklu ısı borularının geliştirilmesi ve üretimi
Çetın, Barbaros; Dursunkaya, Zafer(2016)
Bu proje kapsamında, elektronik işlemcilerin soğutulması gibi güncel uygulamalardakullanılabilecek bir mikro-oluklu ısı borusu analitik ve deneysel yöntemlerle incelenmiş,üretilmiş ve bu amaca yönelik bir entegre tasarım metodolojisi geliştirilmiştir. Öncelikle mikro-oluklu ısı borusunun içinde olan ısı ve akışkanlar mekaniği problemleri teorik olarakincelenerek modellenmiştir. Geliştirilen sayısal model çok oluklu bir ısı-borusununmodellenmesinde kullanılmış ve çok-oluklu ıs borusunun üretimini takiben pro...
Citation Formats
V. Kumbasar and E. Toğrol, “Zemin deneylerinde minumum numune sayısı,” 1970. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRBNE16TT0.