Simetrik ve asimetrik nükleer sistemlerde spinodal dinamiğinin relativistik transport modeli çerçevesinde incelenmesi

Download
2009
Yılmaz, Osman
Gökalp, Ahmet
Citation Formats
O. Yılmaz and A. Gökalp, “Simetrik ve asimetrik nükleer sistemlerde spinodal dinamiğinin relativistik transport modeli çerçevesinde incelenmesi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T1RFd056Yz0.