Hide/Show Apps

Simetrik ve asimetrik nükleer sistemlerde spinodal dinamiğinin relativistik transport modeli çerçevesinde incelenmesi