Çok parçacıklı sistemlerin geometri optimizasyonu için parelel kod geliştirilmesi: nano-sistemlerde hidrojen depolama ve nano ölçekli mıknatıs yapılarının incelenmesi uygulamaları

Download
2009
Erkoç, Şakir
İşler, Veysi
Toffoli, Hande Üstünel
Dugan, Nazım
Onay, Aytun Koyuncular
Polad, Serkan

Suggestions

İki Boyutlu Sistemler ile Au Arayüzlerinin Nanotribolojik Özellikleri Üzerine Teorik ve Deneysel Bir Çalışma
Toffoli, Daniele; Toffoli, Hande(2019)
2015 yılında yayınlanan bir rapora göre dünya enerji üretiminin yaklaşık beşte biri sürtünmesonucu kaybolmaktadır. Özellikle otomotiv sanayisinde bu kaybın 2012 yılı itibarıyla, toplammaliyetin üçte birine kadar çıkabildiği belirtilmiştir. Gerek çevre kirliliğini azaltmak, gereksesürtünme sonucunda ortaya çıkan aşınmayı yavaşlatmak açısından, malzemeler arasındakisürtünme kuvvetlerinin davranışının anlaşılması ve azaltılması son derece önemlidir.Leonardo Da Vinci ile başlayıp Amontons ve Coulomb?a kadar uza...
Yüksek Verimli ve Düşük Maliyetli Tandem Perovskit / Silisyum Güneş Pillerinin Tasarımı ve Üretimi
Turan, Raşit; Yerci, Selçuk(2017)
İki yıl süre ile TÜBİTAK 2543 - CRNST ile İkili İşbirliği Programı çerçevesinde desteklenenprojenin final raporunun araştırma sonuçları aşağıda verilmektedir.Bu projenin amacı geniş bant aralıklı sahip perovskit güneş gözesi, iç içe geçmiş parmaklı(interdigitated) arka kontaklı (IBC) silisyum güneş gözesi ve bu iki yapının bir araya getirilmesiile perovskit/silisyum tandem güneş gözesi geliştirmektir. Tandem yapısının yüksek verimliliğesahip silisyum göze üzerine geniş bant aralıklı ve dolayısıyla daha fazl...
Bitkisel kökenli atıklardan mikro-akışkan yöntemiyle nano boyutlarda reoloji düzenleyicilerinin üretilmesi: Emülsiyonlarda, kolloitlerde ve hamur ürünlerinde kullanılması
Tekin, Aziz; Mert, Behiç; Erinç, Hakan; Koçak, Gönül; Bigikoçin, Erman; Şahin, Ezgi; Ketenoğlu, Onur(2011)
Bu çalışmada sırasında mikroakışkan tekniği kullanılarak mikro ve nano lifler elde edilmiştir. Değişik bitkisel yan ürünler kullanılarak üretilen lifler model emülsiyon, koloit ve hamur ürünlerinde kullanılmışlardır. İlk aşamada düşük alkali tuz konsantrasyonlarında yapılan yumuşatma işleminde kullanılan alkali ajanlardan K2CO3’ın diğer ajanlara göre daha yüksek su tutma oranına ve viskoziteye sahip liflerin üretilmesine olanak sağladığı gösterilmiştir. Daha sonraki bölümde is...
Simetrik ve asimetrik nükleer sistemlerde spinodal dinamiğinin relativistik transport modeli çerçevesinde incelenmesi
Yılmaz, Osman(2009)
Plazmonik Uygulamaları İçin Geniş Alanlı Dielektrik Yüzeylerin Kontrollü Asimetrik Metal Nanoyapılarla Donatımları
Bek, Alpan(2018)
Teknolojinin boyutunun her geçen gün küçüldüğü çağımızda, nano üretimin de giderek önemkazanması kaçınılmaz bir sonuçtur. Lakin günümüz araştırmalarında yaygın olarak kullanılannano üretim teknikleri giderek sınırlarına ulaşmaya başlamıştır. Önemli uygulamalarıyla hergeçen gün biraz daha hayatımıza giren plazmonik araştırmaları bu sınırı zorlayanaraştırmaların başını çekmektedir. Bu tür metal nanoyapıların yüksek çözünürluklerle genişalanlara uygulanmasını sağlayan yöntemler ne yazık ki çok sınırlıdır. Bu y...
Citation Formats
Ş. Erkoç, V. İşler, H. Ü. Toffoli, N. Dugan, A. K. Onay, and S. Polad, “Çok parçacıklı sistemlerin geometri optimizasyonu için parelel kod geliştirilmesi: nano-sistemlerde hidrojen depolama ve nano ölçekli mıknatıs yapılarının incelenmesi uygulamaları,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T1RFeU5qWT0.