Finansal, Ekonomik ve Çevresel Süreçlere Ait Atlamalı Stokastik Hibrit Sistemler: Tanımlama, Optimizasyon ve Optimal Kontrol

2015-12-31
Weber, Gerhard Wilhelm
Aydin, Nadi Serhan
Savku, Emel
Özmen, Ayşe
Karimov, Azar
Köksal, Ece
Öz, Hacer
Geçtiğimiz yıllarda yürütülen araştırma projesi bilimsel anlamda genişletilerek ve derinleştirilerek ekonomi, finans, sigorta sektörü, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında kullanılması öngörülen Atlamalı Stokastik Türevsel Denklemlerin (SHSJs) tanımlanması ve optimal kontrolüne yönelik bütünleşmiş bir bilimsel yaklaşım uygulanacaktır.Markov değiştirmeli ve daha ileri düzey yapıya sahip SHSJs’ler ile ilgili çalışmalar yürütülecek olup, aşağıda belirtilen başlıklar projenin özel ilgi alanına girmektedir:(I) SHSJs’lerin tanımlanmasında (Regresyon ve Sınıflandırma) İyileştirmeler, (II) Stokastik Optimal Kontrol ile Portföy Optimisazyonu,(III) Portföy Optimizasyonunda SDE / SHSJs ve SPDE‘ler üzerinde Ito-Taylor Ayrıklaştırma Yöntemleri.
Citation Formats
G. W. Weber et al., “Finansal, Ekonomik ve Çevresel Süreçlere Ait Atlamalı Stokastik Hibrit Sistemler: Tanımlama, Optimizasyon ve Optimal Kontrol,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61690.