Hide/Show Apps

Batı Raman petrolünün ikincil veya üçüncül üretim yöntemi olarak yüzey aktifleyici madde içeren su enjeksiyonu ile üretilmesinin araştırılması

1977
Okandan, Ender
Bu çalışmada ağır petrol içeren Batı Raman Petrol sahasında, üretim verimini arttırmak için yapılan su enjeksiyonuna katılabilecek yüzey aktifleyici maddeler araştırılmış ve yapılan öteleme deneyleri ile üretime olan etkenlikleri gözlenmiştir. Yapılan fazlar arası değme açısı ölçmeleri ile sistemin doğal ıslanımı ve kullanılan kimyasal maddeler ile de kalsit düzeyinde sağlanacak ıslanım değişiklikleri incelenmiştir. Kullanılan kimyasal maddeler arasında .Sodyum-dodesil benzen sulfonat» kalsiyum-lignin-sulfonat ve sodyum silikat petrolün kalsit yüzeyine yapışmasını önlemiş ve doğal sistemin ıslanım özelliklerini tamamen değiştirebileceği ve üretimde etken bir artış sağlayabileceği sonucuna varılmış-tı r8 Bu durum ise öteleme deneyleri ile saptanabileceği için Na-dodesil benzen sulfonat va Ca-lignin sulfonat enjeksiyon deneyleri için seçilmişlerdir, Bunlardan Na-DDBS sudaki iyonların varlığına duyarlı olduğu için iyon tutucu bir madde ile birlikte kullanılması gerekmektedir, Sitrik asit test edilen maddeler içinde en uygunu bulunmuştur. Ca-lignin sulfonat ise böyle bir ek maddenin kullanılmasını gerektirme-mektedir. Sıkıştırılmış kalker modeller üzerinde yapılan öteleme deneyleri %0.5 lik Ca-1igin sulfonat çözeltisi, %0,5 lik Na-DDBS'lı enjeksiyona ve düz su enjeksiyona oranla daha fazla üretim sağlanmıştır.