Türkiye'deki petrol aramaları ile ilgili bilgilerin derlenmesi ve değerlendirilmesi

Download
1983
Okandan, Ender

Suggestions

Doğal gazın boru hatları içerisinde geçici ve izotermal olmayan şartlardaki akışının simülasyonu
Rashıdı, Fariborz; Akın, Serhat; Arıkan, Murat; Durgut, İsmail(1994)
Sabit olmayan (unsteady) veya geçici (transient) durumlar göz önüne alınarak planlanmış doğal gaz taşıma sistemleri etkin ve verimli bir işletme ortamı doğurur. Optimum planlamada hernekadar dikkat değişiklik göstermeyen, sabit (steady) yükleri destekleyecek şekilde yapılsa bile, bu çeşit ortamla ancak 'teorik durumlarda karşılaşılır. Oysa, gerçek işletme ortamlarında, zaman içeresinde doğal gaz iletim sisteminin herhangi bir noktasında geçici olarak ta oluşabilecek bir değişiklik bu sabitlik kavramını geçe...
Kalker petrol yataklarında buhar enjeksiyonu ile birlikte kullanılacak yüksek köpük kapasiteli yüzey aktifleyici madde seçimi
Demiral, Birol R. M.(1987)
Killi kayaç / sondaj sıvısı etkileşiminin petrol ve doğal gaz kuyularında dengesizlik yaratma potansiyeli açısından incelenmesi
Kuru, Ergün; Demiral, Birol R. M.; Akın, Serhat; Çağatay, Burak; Kerem, Murat(1996)
Petrol ve doğal gaz kuyularının sondajı sırasında ortaya çıkan kuyu duvarında oluşan çökme , killi kayaçların şişmesi gibi kuyu dengesizliği sorunları , takım sıkışması, sondaj süresinin uzaması ve giderek kuyunun terk edilmesine yol açarak büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Petrol kuyularının sondajı sırasında karşılaşılan dengesizlik problemlerinin yaklaşık % 9O'ı killi formasyonlar delinirken ortaya çıkmaktadır . Yapılan çalışmalar, killi kayaçların, su bazlı sondaj sıvıları ile etkileşime girmes...
Yüzeyi Fonksiyonelize Edilmiş Nanoparçacıklar ile Kararlı Nanoakışkan Hazırlanması ve Isıl İletkenlik Değişiminin Belirlenmesi
Seydibeyoğlu, Alyamaç Elif; Turgut, Alpaslan; Seydibeyoğlu, Özgür Mehmet(2019)
Çok çesitli uygulama alanına sahip olan nanoakıskanlar, ısı transferi sistemlerinde, kullanılanakıskanların ısıl iletkenlik katsayısını arttırmak amacıyla baz akıskanın içerisine, ısıl iletkenligiyüksek nano boyutlarda parçacıklar katılmasıyla üretilirler. Nanoakıskanların hazırlanması,hazırlanan nanoakıskanın ısıl iletkenliginin arttırılması her ne kadar basit görünse de çokkarmasık bir sistemdir. Nanoakıskanların ısıl iletkenliginin artması ve ısı transferiuygulamalarında kullanılabilirligi, hazırlanan na...
Çatlaklı jeotermal sistemlerde izleyici enjeksiyonu: model çalışması
Okandan, Ender(1987)
Citation Formats
E. Okandan, “Türkiye’deki petrol aramaları ile ilgili bilgilerin derlenmesi ve değerlendirilmesi,” 1983. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRNek5qWT0.