Hide/Show Apps

Doğal gazın boru hatları içerisinde geçici ve izotermal olmayan şartlardaki akışının simülasyonu

Download
1994
Rashıdı, Fariborz
Akın, Serhat
Arıkan, Murat
Durgut, İsmail
Sabit olmayan (unsteady) veya geçici (transient) durumlar göz önüne alınarak planlanmış doğal gaz taşıma sistemleri etkin ve verimli bir işletme ortamı doğurur. Optimum planlamada hernekadar dikkat değişiklik göstermeyen, sabit (steady) yükleri destekleyecek şekilde yapılsa bile, bu çeşit ortamla ancak 'teorik durumlarda karşılaşılır. Oysa, gerçek işletme ortamlarında, zaman içeresinde doğal gaz iletim sisteminin herhangi bir noktasında geçici olarak ta oluşabilecek bir değişiklik bu sabitlik kavramını geçersiz kılar. Herhangi bir gaz kompresörünün arızalanıp bir süre için devre dışı kalması, şebekenin satış ve dağıtım noktalarında ani olarak arz veya talepte meydana gelebilecek değişimler veya müşterinin zarnarı içerisinde değişken miktarlarda doğal gaza ihtiyaç duyması veya sistem sıcaklığında oluşabilecek değişken veya geçici ortamları hazırlayan birkaç örnektir. Bu nedenle, doğal gaz -taşıma sistemlerinde muhtemelen oluşabilecek geçici durumların analiz edilmesi ekonomik açıdan önem taşır. Bu proje çerçevesinde doğal gaz taşıma sistemlerinde oluşabilecek sabit veya geçici olmayan ve izotermal olmayan durumların söz konusu olduğu doğal gaz taşıma sistemlerini benzeten bilgisayar pakte programları geliştirilmiş ve değişik sınır koşulları içeren örneklerle birlikte sunulmuştur. Geliştirilen programların hızlı ve' etkili olduğu ve doğru sonuçlar verdiği, literatürde sunulan örneklerle doğrulanmıştır.