İnsansı robotlarda ssağlarlık tabanı kavram gelişimi ve alet kullanımı

Download
2013

Suggestions

İnsansı robotlarda hiyerarşik kavram gelişimi
Kalkan, Sinan; Çelikkanat, Hande; Olgunsoylu, Sertaç; Orhan, Güner(2015-05-01)
Simulation of biped locomotion of humanoid robots in 3D space
Akalın, Gökcan; Özgören, Mustafa Kemal; Department of Mechanical Engineering (2010)
The main goal of this thesis is to simulate the response of a humanoid robot using a specified control algorithm which can achieve a sustainable biped locomotion with 4 basic locomotion phases. Basic parts for the body of the humanoid robot model are shaped according to the specified basic physical parameters and assumed kinematic model. The kinematic model, which does not change according to locomotion phases and consists of 27 segments including 14 virtual segments, provides a humanoid robot model with 26...
Partial purification and characterization of arylamine N-acetyltransferases from human breast tumor tissues
Su, Yaşasın Senem; Güray, Tülin; Department of Biochemistry (2006)
Arylamine N-acetyltransferases (NATs) were partially purified from human breast tumor tissues with complete separation of the isoforms in DEAE-Cellulose ion-exchange step. NAT with activity towards p-aminobenzoic acid (PABA) was isolated and purified from human breast tumor with 77 % yield and a purification factor of 5-fold. NAT with activity towards sulfamethazine (SMZ) was isolated and purified from human breast tumor with 21 % yield and a purification factor of 3-fold. Further purification attempts by B...
Effect of human prior knowledge on game success and comparison with reinforcement learning
Hasanoğlu, Mert.; Çakır, Murat Perit; Department of Cognitive Sciences (2019)
This study aims to find out the effect of prior knowledge on the success of humans in a non-rewarding game environment, and then to compare human performance with a reinforcement learning method in an effort to observe to what extent this method can be brought closer to human behavior and performance with the data obtained. For this purpose, different versions of a simple 2D game were used, and data were collected from 32 participants. At the end of the experiment, it is concluded that prior knowledge, such...
İnsansız sualtı araçları için yol planlama ve sualtı optik görüntülerin akustik görüntüleme desteği ile iyileştirilmesi
Kartal, Karadeniz Seda; Leblebicioğlu, Mehmet Kemal; Saç, Hakan; Akar, Gözde; Shabanı, Raha; Halıcı, Uğur(2015)
Bu proje, bir sualtı aracının doğrusal olmayan modelini, otopilot, güdüm, yer tespiti ve sistem tanımlama çalışmalarını içermektedir. Sonar ve optik kamera görüntülerinin birleştirilerek optik kamera görüntülerinin iyileştirilmesi konusunda da çalışmalar yapılmıştır. Aracın matematiksel modeli kesin olarak bilinmeyen hidrodinamik parametreleri içermektedir. Bu parametreleri belirlemek için havuz testleri yapılmıştır. İlk olarak 6 serbestlik derecesindeki doğrusal olmayan matematiksel m...
Citation Formats
E. Şahin, “İnsansı robotlarda ssağlarlık tabanı kavram gelişimi ve alet kullanımı,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRJNU1qVTE.