İnsansı robotlarda hiyerarşik kavram gelişimi

2015-05-01
Kalkan, Sinan
Çelikkanat, Hande
Olgunsoylu, Sertaç
Orhan, Güner

Suggestions

İnsansı robotlarda ssağlarlık tabanı kavram gelişimi ve alet kullanımı
Şahin, Erol(2013)
Simulation of biped locomotion of humanoid robots in 3D space
Akalın, Gökcan; Özgören, Mustafa Kemal; Department of Mechanical Engineering (2010)
The main goal of this thesis is to simulate the response of a humanoid robot using a specified control algorithm which can achieve a sustainable biped locomotion with 4 basic locomotion phases. Basic parts for the body of the humanoid robot model are shaped according to the specified basic physical parameters and assumed kinematic model. The kinematic model, which does not change according to locomotion phases and consists of 27 segments including 14 virtual segments, provides a humanoid robot model with 26...
A Grounded and contextualized web of concepts on a humanoid robot
Çelikkanat, Hande; Kalkan, Sinan; Şahin, Erol; Department of Computer Engineering (2015)
In this thesis, we propose a formalization for a densely connected representation of concepts and their contexts on a humanoid robot platform. Although concepts have been studied implicitly and explicitly in numerous studies before,our study is unique in placing the relatedness of concepts to the center: We hypothesize that a concept is fully meaningful only when considered in relation to the other concepts. Thus, we propose a novel densely connected web of concepts, and show how utilizing the relatedness o...
İnsan Bilgisayar Etkileşiminde Durumsal Farkındalığın Bilişsel Mekanizmalarının Ayrıştırılması
Say, Bilge(2010-06-30)
Durumsal farkındalık, en kabul gören tanıma göre, operatörün yakın çevresindeki nesneleri algılaması, algıladıklarını anlamlandırması ve yakın gelecekteki durumlarını tahmin edebilmesidir (Endsley, 1995). Görev-kritik, güvenlik-kritik sistemler için Durumsal Farkındalığın operatör tarafından kazanılması hayati önemdedir. Halihazırdaki çalışmalar Durumsal Farkındalık ölçüm tekniği geliştirme konusunda bilişsel açıdan yüzeysel sayılabilecek çalışmalardır.. Bu çalışmada, “Durumsal Farkındalık ölçümleri...
Effect of human prior knowledge on game success and comparison with reinforcement learning
Hasanoğlu, Mert.; Çakır, Murat Perit; Department of Cognitive Sciences (2019)
This study aims to find out the effect of prior knowledge on the success of humans in a non-rewarding game environment, and then to compare human performance with a reinforcement learning method in an effort to observe to what extent this method can be brought closer to human behavior and performance with the data obtained. For this purpose, different versions of a simple 2D game were used, and data were collected from 32 participants. At the end of the experiment, it is concluded that prior knowledge, such...
Citation Formats
S. Kalkan, H. Çelikkanat, S. Olgunsoylu, and G. Orhan, “İnsansı robotlarda hiyerarşik kavram gelişimi,” 2015. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95820.