Görme Engelli veya Az Gören Bireylerin Yabancı Dil Kelime Bilgilerinin Geliştirilmesi: Tasarım Tabanlı Araştırma Yaklaşımı

Download
2016
Yıldırım, Zahide
Gül, Abdülmenaf
Ak, Yasan Nehir
Yurdagül, Cemil
Kamalı, Arslantaş Tuğba
Bu projenin genel amacı görme engelli bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan İngilizce kelimelerin doğru yazılış ve telaffuzunu web ve mobil ortamlarda öğrenmelerini sağlamaktır. Projenin amaçları; görme engelli bireylerin gören bireylerle yabancı dil eğitimi konusunda eşit imkanlara sahip olması, İngilizce kelime öğrenmeleri için erişilebilir web ve mobil ortamlar geliştirilmesi ve bu ortamların görme engelliler için etkililiğinin araştırılması şeklindedir. Çalışma başlamadan önce araştırma grubu tarafından problemin analiz edilmesi amacıyla ön araştırma yapılmıştır. Bu araştırma kapsamında 2014 Aralık ayı boyunca görme engelli öğrenciler ve İngilizce dersi öğretmenlerinden anket ve görüşme yoluyla bilgiler toplanmıştır. Yapılan ihtiyaç analizinin ilk sonuçlarına göre İngilizce öğreniminde görme engellilerin en çok yazma ve konuşma becerilerinde sorun yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Bu problemlerin giderilmesi amacıyla “Speaking Eyes” projesi gerçekleştirilmiştir. Projede tasarım tabanlı araştırma yaklaşımı kullanılmış ve döngüsel bir süreç izlenmiştir. Her aşamada araştırmacılar ile katılımcıların iş birliği ile bu ortamın etkinliği değerlendirilmiştir. Çalışmada üç döngü uygulanmıştır ve ilk iki döngüde web sitesinin gelişim süreci tamamlanmış ve üçüncü döngüde mobil uygulama geliştirilmiştir. Veriler, demografik bilgi formu, sesli düşünme protokolleri ve gözlem formları aracılığıyla veri toplanmıştır. Çalışma bulgularına göre Speaking Eyes görme engellilere pratik ve erişilebilir bir İngilizce kelime öğrenme ortamı sunmaktadır. Bu anlamda önemli bir ihtiyacın giderilmesinde rol oynamaktadır. Yapılan gözlemlere göre, erişilebilirlik problemi olmayan bir ortamda görme engellilerin öğrenmeye yönelik motivasyonları yüksek olmaktadır. Yapılan tasarımlar görsel hiçbir unsur içermemeli, içerik mimarisi hedef kitleye yönelik olmalı ve kullanıcılar site içerisinde gitmek istedikleri yere kolay ulaşabilmelidirler.
Citation Formats
Z. Yıldırım, A. Gül, Y. N. Ak, C. Yurdagül, and A. T. Kamalı, “Görme Engelli veya Az Gören Bireylerin Yabancı Dil Kelime Bilgilerinin Geliştirilmesi: Tasarım Tabanlı Araştırma Yaklaşımı,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRZMU16SXk.