Görme Engelli veya Az Gören Bireylerin Yabancı Dil Kelime Bilgilerinin Geliştirilmesi: Tasarım Tabanlı Araştırma Yaklaşımı

Download
2016
Gül, Abdülmenaf
Yıldırım, Zahide
Ak, Yasan Nehir
Yurdagül, Cemil
Kamalı, Arslantaş Tuğba
Bu projenin genel amacı görme engelli bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan İngilizce kelimelerin doğru yazılış ve telaffuzunu web ve mobil ortamlarda öğrenmelerini sağlamaktır. Projenin amaçları; görme engelli bireylerin gören bireylerle yabancı dil eğitimi konusunda eşit imkanlara sahip olması, İngilizce kelime öğrenmeleri için erişilebilir web ve mobil ortamlar geliştirilmesi ve bu ortamların görme engelliler için etkililiğinin araştırılması şeklindedir. Çalışma başlamadan önce araştırma grubu tarafından problemin analiz edilmesi amacıyla ön araştırma yapılmıştır. Bu araştırma kapsamında 2014 Aralık ayı boyunca görme engelli öğrenciler ve İngilizce dersi öğretmenlerinden anket ve görüşme yoluyla bilgiler toplanmıştır. Yapılan ihtiyaç analizinin ilk sonuçlarına göre İngilizce öğreniminde görme engellilerin en çok yazma ve konuşma becerilerinde sorun yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Bu problemlerin giderilmesi amacıyla “Speaking Eyes” projesi gerçekleştirilmiştir. Projede tasarım tabanlı araştırma yaklaşımı kullanılmış ve döngüsel bir süreç izlenmiştir. Her aşamada araştırmacılar ile katılımcıların iş birliği ile bu ortamın etkinliği değerlendirilmiştir. Çalışmada üç döngü uygulanmıştır ve ilk iki döngüde web sitesinin gelişim süreci tamamlanmış ve üçüncü döngüde mobil uygulama geliştirilmiştir. Veriler, demografik bilgi formu, sesli düşünme protokolleri ve gözlem formları aracılığıyla veri toplanmıştır. Çalışma bulgularına göre Speaking Eyes görme engellilere pratik ve erişilebilir bir İngilizce kelime öğrenme ortamı sunmaktadır. Bu anlamda önemli bir ihtiyacın giderilmesinde rol oynamaktadır. Yapılan gözlemlere göre, erişilebilirlik problemi olmayan bir ortamda görme engellilerin öğrenmeye yönelik motivasyonları yüksek olmaktadır. Yapılan tasarımlar görsel hiçbir unsur içermemeli, içerik mimarisi hedef kitleye yönelik olmalı ve kullanıcılar site içerisinde gitmek istedikleri yere kolay ulaşabilmelidirler.

Suggestions

The Design and implementation of a web-based english vocabulary drill program for visually impaired students
Kamalı Arslantaş, Tuğba; Yıldırım, İbrahim Soner; Altunay Arslantekin, Banu; Department of Computer Education and Instructional Technology (2017)
The main aim of this study was to design, develop and test the instructional effectiveness of web-based English vocabulary drill program developed for 8th grade visually impaired students. In this respect, this study focused on the design principles of the program and the contribution of the study on student success on spelling and semantics. The instructional model guiding the development process of the program was Rosenshine’s explicit teaching model. Depending on the nature of the study, design-based res...
Görme engelli bireylerin yabancı dil kelime bilgilerinin geliştirilmesi: tasarım tabanlı araştırma yaklaşımı
Gül, Abdülmenaf; Kamalı Arslantaş, Tuğba; Yasan Ak, Nehir; Yurdagül, Cemil; Yıldırım, Zahide (DergiPark, 2018-01-01)
Bu araştırmanın amacı görme engelli bireylerin İngilizce kelimelerin doğru yazılışını öğrenmeleri için erişilebilir web ve mobil öğrenme ortamının geliştirilmesi ve bu ortamların görme engelliler için etkililiğinin araştırılmasıdır. Çalışmada tasarım tabanlı araştırma yaklaşımı kullanılmış ve üç döngü uygulanmıştır. İlk iki döngüde web sitesinin gelişim süreci tamamlanmış ve üçüncü döngüde mobil uygulama geliştirilmiştir. Çalışmaya uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş 11 yetişkin görme engelli katılmıştır. V...
Facilitating english as a foreign language learners’ vocabulary learning, task completion and contextual vocabulary exploration processes in a mobile supported situated learning environment
Uz Bilgin, Çiğdem; Tokel, Saniye Tuğba; Yalçın, Şenöm Tuğba; Department of Computer Education and Instructional Technology (2016)
The aim of this study was to investigate how vocabulary learning, task completion, and contextual vocabulary exploration processes of English as a Foreign Language (EFL) learners can be facilitated in a mobile supported situated learning environment. METU Science and Technology Museum which is a large, open space populated with interactive science exhibits was chosen as an authentic learning environment. Mobile system which includes instructions of the experiments and also provides dictionary and visual def...
Investigating the effectiveness of a mobile device supported learning environment on english preparatory school students’ vocabulary acquisiton
Bakay, Şenol; Delialioğlu, Ömer; Savaş, Perihan; Department of Computer Education and Instructional Technology (2017)
The purpose of this study was to examine the effectiveness of a mobile device supported learning environment on English Preparatory School students’ vocabulary acquisition. Mobile devices were mostly used as content delivery tools in former research studies on English vocabulary learning and there is scarce research on active content creation and task-completion using mobile devices. This study aimed to design a web-based system that connects out of class activities to the vocabulary items covered in the cu...
Görme Engelli Öğrencilerin Bazı Lise Fizik Konularının Öğreniminde Kullanabilecekleri Ders Aracı Tasarımı Ve Geliştirilmesi.
Eryılmaz, Ali(2010-12-31)
Kapsam Lise fizik öğretim programına uygun ve görme engellilerin kullanabileceği, üretimi ve kullanımı kolay ders araçlarını alandan bulmak gerekiyorsa tasarlamak, deneyerek geliştirmek ve ürün haline getirmek temel amacımızdır. Uluslararası alanda fizik öğretiminde kullanılan bazı ders araçlarının özellikleri incelendiğinde iki temel grup karşımıza çıkmaktadır: 1. Sesli materyaller 2. Dokunsal materyaller Sesli materyaller, dokunsal hale getirilemeyen konuların anlatımında kullanılmaktadır. Bu malzemeler k...
Citation Formats
A. Gül, Z. Yıldırım, Y. N. Ak, C. Yurdagül, and A. T. Kamalı, “Görme Engelli veya Az Gören Bireylerin Yabancı Dil Kelime Bilgilerinin Geliştirilmesi: Tasarım Tabanlı Araştırma Yaklaşımı,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRZMU16SXk.