Görme engelli bireylerin yabancı dil kelime bilgilerinin geliştirilmesi: tasarım tabanlı araştırma yaklaşımı

2018-01-01
Gül, Abdülmenaf
Kamalı Arslantaş, Tuğba
Yasan Ak, Nehir
Yurdagül, Cemil
Yıldırım, Zahide
Bu araştırmanın amacı görme engelli bireylerin İngilizce kelimelerin doğru yazılışını öğrenmeleri için erişilebilir web ve mobil öğrenme ortamının geliştirilmesi ve bu ortamların görme engelliler için etkililiğinin araştırılmasıdır. Çalışmada tasarım tabanlı araştırma yaklaşımı kullanılmış ve üç döngü uygulanmıştır. İlk iki döngüde web sitesinin gelişim süreci tamamlanmış ve üçüncü döngüde mobil uygulama geliştirilmiştir. Çalışmaya uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş 11 yetişkin görme engelli katılmıştır. Veriler demografik bilgi formu, sesli düşünme protokolleri ve gözlem formları aracılığıyla toplanmıştır. Bulgular, ortamların pratik ve erişilebilir olduğunu, erişilebilirlik problemi olmayan bir ortamda görme engellilerin öğrenmeye yönelik motivasyonlarının yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Görme engellilere yönelik geliştirilen tasarımlar görsel hiçbir unsur içermemeli, içerik mimarisi hedef kitleye yönelik olmalı ve kullanıcılar site içerisinde gitmek istedikleri yere kolay ulaşabilmelidirler.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

The Impact of The Metacognitive 7E Learning Cycle on Students Epistemological Understandings
Yerdelen Damar, Sevda; Eryılmaz, Ali (2016-03-01)
This study investigated the effect of metacognitively stimulated 7E learning cycle on tenth grade students’ epistemological understandings in physics. The participants of the study included 107 (49 Female, 58 Male) tenth grade students at two public high schools in Ankara. A quasi-experimental with matching-only pretest-posttest control group design was employed. Two intact classes of each school were randomly assigned to the experimental and control group. The experimental group was instructed based on the...
Foreign language medium instruction and bilingualism the analysis of a myth
Kırkıcı, Bilal (2004-01-01)
The present study discusses the potential effects of learning and using more than one language (i.e., bilingualism) on the bilingual child in relation to the prevailing discussion on foreign language-medium instruction in Turkey. It is shown that, in contrast to popular beliefs in the society and findings obtained in the early stages of the 20th century, bilingualism does not appear to be an obstacle to the bilingual child, but may act as a facilitating trait in many respects, including the bilingual child'...
Enriching kindergarten learners English by using language portfolio and additional instructional materials
Zorba, Mehmet Galip; Korkmaz, Sezen (2011-01-01)
As there has been an increasing demand on language education in kindergartens, a large number of kindergartens have begun to give English language education so as to meet the demand. However, most of the English teachers working in kindergartens have difficulty in finding right instructional materials appropriate for kindergarten students since there is not an official curriculum for such schools developed by the Ministry of Education. The aim of this qualitative study is two-fold: (1) to reveal the advanta...
Investigation of pre-service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession through canonical analysis
Tarkın, Ayşegül; Kondakçı, Esen (2012-03-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya son sınıfta öğrenim görmekte olan 315 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplamak için Öğretmen Özyeterlik Ölçeği ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Kanonik korelasyon analizi sonuçları öğrenciyi derse katmaya ve öğretim yöntemlerini kullanmaya dair yüksek özyeterliğe sahip öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini daha çok sevdiğini gö...
Measuring the experience economy approach in a festive sport event
Yazıcı, Tuba; Koçak, Mehmet Settar (2020-11-01)
Objective Providing satisfactory experience to partic-ipants has critical importance for the long-term success and sustain-ability of any recreational event. To provide a practical tool for festive sport event organizers the validity and reliability of the Experience Economy Scale were evaluated based on the Dragon Fest experience. Material and Methods The sample consisted of 358 Turkish festival participants including, 240 males (67%) and 118 females (33%). The Experience Economy Scale consists of four su...
Citation Formats
A. Gül, T. Kamalı Arslantaş, N. Yasan Ak, C. Yurdagül, and Z. Yıldırım, “Görme engelli bireylerin yabancı dil kelime bilgilerinin geliştirilmesi: tasarım tabanlı araştırma yaklaşımı,” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 2071–2090, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85316.