Meteoroloji Destekli Astronomik Görüş Ölçümü için Otomatik İstasyon Tasarımı ve Prototip Yapımı

Download
2017
Atılan, Mustafa
Yerli, Sinan Kaan
Aslan, Zeki
Bakış, Volkan
Evren, Serdar Mustafa
Özışık, Tuncay
Küçük, İbrahim
Ak, Tansel
Aksaker, Nazım
Özdemir, Tuncay
Yelkenci, Korhan Fuat
Bu projede gözlemevi yerleşkelerinde gökyüzü kalitesini ölçmek için üretilmiş bir prototiptasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir. Prototip beş farklı sistemden oluşmaktadır: Meteorolojisistemi, tüm gökyüzü kamerası, astronomik görüş izleme, bulutluluk ölçümü ve gökyüzüparlaklığı ölçümü. Tüm sistem LabView ortamında otomatik olarak kontrol edilebilmektedir.Sistem test amaçlı olarak 14 Haziran 2017?de TÜBİTAK Ulusal Gözlemevine (TUG) kurulmuşve ölçümlere başlamıştır. Bu ölçümlere göre TUG?un gecelik görüş değeri ortası 0.85 yaysaniyesi olarak bulunmuştur. Meteorolojik ölçümlerin %65?i bulutsuz ve %18 çok bulutlu veen yüksek rüzgar hızı 47.8 km/sa olarak belirlenmiştir. Ayrıca gökyüzü parlaklığı en düşük21.8 kadir/açısaniyekare olarak bulunmuştur. Astronomik gece görüş ve gökyüzü parlaklığısonuçları ilk kez bu çalışmayla belirlenmiştir. TUG?da kurulan bu prototip, aldığı veri vegösterdiği sonuçlar nedeniyle başarıyla sonuçlandırılmış durumdadır. Ancak prototip mekanikaçıdan güncellemeye ihtiyaç duymaktadır. Sistemden alınan tüm veriler goksis.ileti.info.tr websayfasından en kısa sürede yayınlanacaktır.

Suggestions

Çok Yüksek Kütleli Karadelikler ˙Içeren Yıldız Kümelerinin Kararlılıgı
Gürkan, Mehmet Atakan(2018)
Bu proje kapsamında merkezinde çok yüksek kütleli kara delikler bulunan yıldız kümelerininkararlılığını sayısal yöntemlerle inceledik. Bu amaçla hem kendi bir boyutlu kodlarımızıgeliştirdik, hem de üç boyutluyaygın olarak kullanılan kodlardan faydalandık. Kodlarımızı ve yaklaşımımızı daha önceçözülmüş problemleri çözerek test ettik. Bunun ardından, farklı yoğunluk profilleri olanmodelleri farklı büyüklükte kara delikler ile birleştirip, evrimlerinin simülasyonunu yaptık.Sonuçlarımız kara deliklerin sistemle...
Shadow detection and compensation in aerial images with an application to building height estimation
Şeref, Ahmet; Alatan, Abdullah Aydın; Department of Electrical and Electronics Engineering (2010)
This thesis is devoted to the shadow detection and compensation in aerial images with application of the detection results to building height detection. Shadows could be defined as the parts of the scene that is not directly illuminated by a light source due to obstructing object or objects. Usually the shadows in images or video are undesirable, since they could cause degradation of the expected results during processing of the image or video for object detection, segmentation, scene surveillance or simila...
Wavelet-based outlier detection and denoising of airborne laser scanning data
Akyay, Tolga; Karslıoğlu, Mahmut Onur; Department of Geodetic and Geographical Information Technologies (2008)
The method of airborne laser scanning also named as LIDAR has recently turned out to be an efficient way for generating high quality digital surface and elevation models. In this work, wavelet-based outlier detection and different wavelet thresholding (wavelet shrinkage) methods for denoising of airborne laser scanning data are discussed. The task is to investigate the effect of wavelet-based outlier detection and find out which wavelet thresholding methods provide best denoising results for post-processi...
Bayes İstatistik Tekniğiyle Pulsarların ve Beyaz Cücelerin Güç Spektrumlarının Oluşturulması
Baykal, Altan(2016-12-31)
Bu projede Simon Vaughan (2005, 2009) tarfından geliştirilen ve Daniela Huppenkothen (2013) tarafında Magnetarların kısa süreli patlamalarda yarı periyodik salınımların keşfi için kullanılan Bayes istatistik tekniklerini. Yüksek kütleli kütle aktarımı yapan pulsarlar ve beyaz cüceler üzerine uygulamak istemekteyiz. Bu teknik sayesinde kısa sürede oluşup kaybolan yarı periyodik salınımları keşfetmemiz mümkün olacaktır. Bayes tekniği diğer fizik alanlarında kullanımaktadır. Bu önemli tekniğin öğrenilip uy...
3+1 Boyutta Manyetik Akı Simetrisi ve Bunun Renk Hapsine Etkisi
Özpineci, Altuğ(2018)
Bu proje kapsamında, yüksüz elektromanyetizmanın etkin bir modelinin çeşitli özellikleriniaraştırdık. Ayar alanları kullanılmadan, Lorentz dönüşümleri altında kanonik olmayandönüşümlere sahip alan- lar cinsinden ifade edilen bu modelin sahip olduğu simetrilerinfiziksel objelere etkilerini inceledik. Daha sonra bu modelin simetrilerini, Yang-Mills teorisinindüşük enerji limitini tanımlayacak Z(N)?e kıran bir tedirgeme altında, durağan ve sonsuz ayrıksicim çözümlerine sahip olduğunu gösterdik. Daha genel çözü...
Citation Formats
M. Atılan et al., “Meteoroloji Destekli Astronomik Görüş Ölçümü için Otomatik İstasyon Tasarımı ve Prototip Yapımı,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnNU9UazU.