Bayes İstatistik Tekniğiyle Pulsarların ve Beyaz Cücelerin Güç Spektrumlarının Oluşturulması

2016-12-31
Bu projede Simon Vaughan (2005, 2009) tarfından geliştirilen ve Daniela Huppenkothen (2013) tarafında Magnetarların kısa süreli patlamalarda yarı periyodik salınımların keşfi için kullanılan Bayes istatistik tekniklerini. Yüksek kütleli kütle aktarımı yapan pulsarlar ve beyaz cüceler üzerine uygulamak istemekteyiz. Bu teknik sayesinde kısa sürede oluşup kaybolan yarı periyodik salınımları keşfetmemiz mümkün olacaktır. Bayes tekniği diğer fizik alanlarında kullanımaktadır. Bu önemli tekniğin öğrenilip uygulanması bölüm ve Astrofik grubumuz için önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Suggestions

Çok Yüksek Kütleli Karadelikler ˙Içeren Yıldız Kümelerinin Kararlılıgı
Gürkan, Mehmet Atakan(2018)
Bu proje kapsamında merkezinde çok yüksek kütleli kara delikler bulunan yıldız kümelerininkararlılığını sayısal yöntemlerle inceledik. Bu amaçla hem kendi bir boyutlu kodlarımızıgeliştirdik, hem de üç boyutluyaygın olarak kullanılan kodlardan faydalandık. Kodlarımızı ve yaklaşımımızı daha önceçözülmüş problemleri çözerek test ettik. Bunun ardından, farklı yoğunluk profilleri olanmodelleri farklı büyüklükte kara delikler ile birleştirip, evrimlerinin simülasyonunu yaptık.Sonuçlarımız kara deliklerin sistemle...
Meteoroloji Destekli Astronomik Görüş Ölçümü için Otomatik İstasyon Tasarımı ve Prototip Yapımı
Atılan, Mustafa; Yerli, Sinan Kaan; Aslan, Zeki; Bakış, Volkan; Evren, Serdar Mustafa; Özışık, Tuncay; Küçük, İbrahim; Ak, Tansel; Aksaker, Nazım; Özdemir, Tuncay; Yelkenci, Korhan Fuat(2017)
Bu projede gözlemevi yerleşkelerinde gökyüzü kalitesini ölçmek için üretilmiş bir prototiptasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir. Prototip beş farklı sistemden oluşmaktadır: Meteorolojisistemi, tüm gökyüzü kamerası, astronomik görüş izleme, bulutluluk ölçümü ve gökyüzüparlaklığı ölçümü. Tüm sistem LabView ortamında otomatik olarak kontrol edilebilmektedir.Sistem test amaçlı olarak 14 Haziran 2017?de TÜBİTAK Ulusal Gözlemevine (TUG) kurulmuşve ölçümlere başlamıştır. Bu ölçümlere göre TUG?un gecelik görüş ...
Magnetarların Yavaşlama Oranı ile Tork Gürültüsü Gücü Arasındaki Bağıntının Araştırılması
İnam, Çağdaş Sıtkı; Baykal, Altan(2018)
Bu projede, McGill Magnetar Kataloğu?nda yer alan bütün magnetarlar için literatürdekizamanlama çözümleri kullanılarak RXTE, SWIFT, XMM Newton ve Chandra arşiv verileriyeniden analiz edilmiştir. Magnetarların zamanlama çözümlerinden yararlanılarak kaynaklarıngürültü genlikleri hesaplanmış ve bu kaynakların gürültü güç tayfları oluşturulmuştur. Butayfların eğimleri, kütle aktarımı yapan sistemlerinin ve radyo atarcalarınınkilerle mukayeseedilmiş ve bu mukayese sonucunda magnetarların daha çok yalnız (izole) ...
Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri
Allakhverdıev, Kerim; G., Bülent Akınoğlu; Ellialtıoğlu, Şinasi; Gasanlı, Nizami; Erçelebi, Ayşe Çiğdem(1997)
Bu proje başta GaSe ve InSe olmak üzere katmanlı yarıiletkenlerin Bridgman yöntemi ile büyütülmesi ve karekterizasyonu amacını taşımaktadır. Bu yarıiletkenler Ga, in, Tl, S ve Se gibi elemental maddeler kullanılarak büyütülmektedir. Bu proje kapsamında elde edilen sonuçlar literatüre uygunluk göstermektedir. Kristal karakterizasyonıı için x-ışını kırınımı, elektron mikroskopu, optik soğurma spektrometresi, Raman saçılma spektrometresi ve fotolüminesans gibi teknikler kullanılmıştır. GaSe ve InSe'ın genellik...
3+1 Boyutta Manyetik Akı Simetrisi ve Bunun Renk Hapsine Etkisi
Özpineci, Altuğ(2018)
Bu proje kapsamında, yüksüz elektromanyetizmanın etkin bir modelinin çeşitli özellikleriniaraştırdık. Ayar alanları kullanılmadan, Lorentz dönüşümleri altında kanonik olmayandönüşümlere sahip alan- lar cinsinden ifade edilen bu modelin sahip olduğu simetrilerinfiziksel objelere etkilerini inceledik. Daha sonra bu modelin simetrilerini, Yang-Mills teorisinindüşük enerji limitini tanımlayacak Z(N)?e kıran bir tedirgeme altında, durağan ve sonsuz ayrıksicim çözümlerine sahip olduğunu gösterdik. Daha genel çözü...
Citation Formats
A. Baykal, “Bayes İstatistik Tekniğiyle Pulsarların ve Beyaz Cücelerin Güç Spektrumlarının Oluşturulması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58779.