Tarihi mermerlerin korunmasında biyomineralleştirme ve nanotaneler teknolojilerini kullanarak yeni metotlar geliştirme

Download
2007
Saltık, N. Emine Caner
Anıtların ve arkeolojik alanların atmosferik koşullara açık olan taşları, çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişimlere uğramaktadırlar. Zaman içinde bu değişimler, taşın mikroyapısında yüzeyden içeriye doğru ilerleyen bozulmalara neden olmakta ve oluşan önemli değişiklikler, toplam gözenekliliğin artması, mekanik özelliklerin azalması, kimyasal bileşim değişimleri ve diğerleri olarak izlenmektedir. Tarihi taşlardaki bozulma değişimleri, görsel olarak da izlenmektedir. Bunlar, renk değişimleri, birikimler, pul ve kabuk oluşumu şeklinde ayrılmalar ve kayıplar, çatlaklar, toz, taneler, ve/veya parça şeklinde kopmalar gibi malzeme kayıpları olabilir. Korumanın uzun dönemde başarısını sağlamak için,tarihi taşların koruma müdahaleleri görmüş kısımlarının özgün taşla fiziksel, mekanik ve kimyasal uyumunun sağlanmasına çalışılmaktadır. Zayıflamış taşı sağlamlaştırma çalışmalarında uyumluluk, en iyi şekliyle, taşa benzer yapıyı tekrar oluşturarak sağlanabilir. Bu çalışmanın amacı, bozulmuş arkeolojik mermerleri nano taneli çözeltilerle benzer mikro yapı oluşturarak sağlamlaştırma yöntemleri geliştirmektir. Sağlamlaştırma işlemleri, çeşitli nano taneli kalsiyum hidroksit çözeltileri, çeşitli kolloidal silika çözeltileri kullanılarak ve biyomineralleştirme deneyleri ile çalışılmıştır. Sağlamlaştırma işlemi görmüş örnekler, kalın kesitlerin SEM-EDX analizleri, ince kesitlerin optik mikroskopanlizleri, ve toz örneklerin XRD ve FTIR analizleri ile incelenmiştir. Analiz sonuçları işlem görmemiş örneklerle karşılaştırılmıştır. Sonuçların başarılı olduğu görülmüştür. Bunlara ek olarak sağlamlaştırmanın uyumluluğunun ve dayanıklılığının uzun zaman için değerlendirilmesinde dilatasyon özelliklerinin taşıdığı önem, örneklerin ısıl ve bağıl nem değişmeleri sırasındaki dilatasyon özellikleri takip edilerek tartışılmıştır.

Suggestions

Biological decay and its control by biomineralisation in calcareous stones
Üstünkaya, Meltem Cemre; Saltık, Emine Nevin; Department of Archaeometry (2008)
Biodeterioration has an important role in weathering of historical materials. Natural stone materials become vulnerable to physical and chemical changes in outdoor conditions, favouring the biological growth. In this study, biodeterioration on calcareous stones and its control by biomineralisation were studied on limestones from Nemrut Mount Monument and marbles from Pessinous Archaeological Site. For qualitative and quantitative detection of biological activity fluorescein diacetate (FDA) method that was d...
Tarihi Kireçtaşlarını Koruma Müdahalelerinde Uygulamak Üzere Kalsit Üreten Bakterilerle Biyolojik Harç Geliştirilmesi
Bilecen, Kıvanç; Son, Çağdaş Devrim; Warscheıd, Thomas; Şahin Güçhan, Neriman; Topal, Tamer(2018)
Bozunma gözlemlendigi tarihi tasların korunmasında inorganik ve organik polimerlerle yapılangeleneksel koruma yöntemleri çogunlukla yetersiz olup zaman içerisinde farklı bozunmasorunlarına yol açmaktadır. Bu noktada, bir tasın orijinal mikroyapısına benzer bir yapıyıyeniden olusturarak saglamlastırılması, maksimum uyumlulugu saglamak için gelistirilmis yenibir yaklasımdır.Bu çalısmada, tarihi travertenlerde olusan mikro-çatlakların iyilestirilmesi için yürütülenkoruma müdahalelerinde kullanılmak üzere, sürd...
Spatial decision support system for archaeological application : a case study for Kaunos archaeological site
Baybaş, Gizem; Düzgün, H. Şebnem; Öğün Çizmeli, Zeynep; Department of Geodetic and Geographical Information Technologies (2013)
Geographically located materials are used by the archaeology to analyze and explain the socio-cultural aspects of ancient life. Thus, Geographical Information Systems (GIS) have started to be used in archaeology for many applications. Although, cooperation of GIS and archaeology is considered as beneficial, it has become insufficient to meet the requirements of archaeologists about excavation study. Therefore, the aim of this thesis is to develop Spatial Decision Support System (SDSS) which includes both th...
Provenance studies on limestone archaeological artifacts using trace element analysis
Muşkara, Üftade; Ataman, Osman Yavuz; Department of Archaeometry (2007)
Trace element composition of archaeological artifacts is commonly used for provenance studies. Limestone has generally studied by geologists and there are a few researches done by various archaeological sciences. Although it is a common material for buildings and sculpture it is been thought that limestone used had not imported like marbles. Limestone figurines from Datça/Emecik excavations are classified as Cypriote type, which was very popular through 6th century B.C. in the Mediterranean region. Since th...
Use of solid phase extraction for preconcentration of rare elements : provenance studies in Çatalhöyük obsidians
Öztürk, Sema; Ataman, Osman Yavuz; Department of Chemistry (2003)
Obsidian has been a center of interest both for geologists and archaeologists. Geologists have studied on physical and chemical properties of obsidian where archaeologists have worked on this material as a common artifact found in excavations. In this study, obsidian samples from Çatalhöyük excavations are examined using their rare earth element (REE) concentrations. Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) have been used for this purpose. A mixture (4:1) of lithium metaborate and ...
Citation Formats
N. E. C. Saltık, “Tarihi mermerlerin korunmasında biyomineralleştirme ve nanotaneler teknolojilerini kullanarak yeni metotlar geliştirme,” 2007. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RFeU1qST0.