Tarihi mermerlerin korunmasında biyomineralleştirme ve nanotaneler teknolojilerini kullanarak yeni metotlar geliştirme

Download
2007
Saltık, N. Emine Caner
Anıtların ve arkeolojik alanların atmosferik koşullara açık olan taşları, çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişimlere uğramaktadırlar. Zaman içinde bu değişimler, taşın mikroyapısında yüzeyden içeriye doğru ilerleyen bozulmalara neden olmakta ve oluşan önemli değişiklikler, toplam gözenekliliğin artması, mekanik özelliklerin azalması, kimyasal bileşim değişimleri ve diğerleri olarak izlenmektedir. Tarihi taşlardaki bozulma değişimleri, görsel olarak da izlenmektedir. Bunlar, renk değişimleri, birikimler, pul ve kabuk oluşumu şeklinde ayrılmalar ve kayıplar, çatlaklar, toz, taneler, ve/veya parça şeklinde kopmalar gibi malzeme kayıpları olabilir. Korumanın uzun dönemde başarısını sağlamak için,tarihi taşların koruma müdahaleleri görmüş kısımlarının özgün taşla fiziksel, mekanik ve kimyasal uyumunun sağlanmasına çalışılmaktadır. Zayıflamış taşı sağlamlaştırma çalışmalarında uyumluluk, en iyi şekliyle, taşa benzer yapıyı tekrar oluşturarak sağlanabilir. Bu çalışmanın amacı, bozulmuş arkeolojik mermerleri nano taneli çözeltilerle benzer mikro yapı oluşturarak sağlamlaştırma yöntemleri geliştirmektir. Sağlamlaştırma işlemleri, çeşitli nano taneli kalsiyum hidroksit çözeltileri, çeşitli kolloidal silika çözeltileri kullanılarak ve biyomineralleştirme deneyleri ile çalışılmıştır. Sağlamlaştırma işlemi görmüş örnekler, kalın kesitlerin SEM-EDX analizleri, ince kesitlerin optik mikroskopanlizleri, ve toz örneklerin XRD ve FTIR analizleri ile incelenmiştir. Analiz sonuçları işlem görmemiş örneklerle karşılaştırılmıştır. Sonuçların başarılı olduğu görülmüştür. Bunlara ek olarak sağlamlaştırmanın uyumluluğunun ve dayanıklılığının uzun zaman için değerlendirilmesinde dilatasyon özelliklerinin taşıdığı önem, örneklerin ısıl ve bağıl nem değişmeleri sırasındaki dilatasyon özellikleri takip edilerek tartışılmıştır.
Citation Formats
N. E. C. Saltık, “Tarihi mermerlerin korunmasında biyomineralleştirme ve nanotaneler teknolojilerini kullanarak yeni metotlar geliştirme,” 2007. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RFeU1qST0.