MikroRNA miR-106b nin ifadesinin artmasının meme kanseri üzerine olan etkisi

2013-12-31
Laboratuvarımızdaki çalışmalar, meme kanserine yol açan muhtemel moleküler mekanizmaları çözümlemek üzerine temellendirilmiştir. Bu bağlamda, mikroRNA regülasyon mekanizmaları önemli rol oynamaktadır. Laboratuvarımızda daha önce yapılan çalışmalarda bazı mikroRNA ların (örneğin miR-125b) meme kanseri oluşumu üzerine etkileri incelenmiştir. Belirli mikroRNA ların ifadesindeki azalma ya da artmanın kanser oluşumuna nasıl etki ettiği çalışılmıştır. Bu proje kapsamında ise pek çok kanser türünde artışı gösterilen miR-106b’nin (Ivanovska et al., 2008; Kan et al., 2010; Petrocca, Vecchione, & Croce, 2008) meme kanseri ile ilişkisi incelenecektir.
Citation Formats
S. Banerjee, A. E. Erson Bensan, and M. Muyan, “MikroRNA miR-106b nin ifadesinin artmasının meme kanseri üzerine olan etkisi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58851.