Genç Yetişkinlikte Ayrılık: Romantik İlişkilerde Ayrılık Nedenlerinin Incelenmesi

2022-06-30
IV. Sosyal Psikoloji Kongresi

Suggestions

Genç Yetişkin Bireylerin Egzersiz Öz Yeterlik ve Egzersize Bakış Açılarının Cinsiyet ve Egzersiz Davranışı Değişim Basamaklarına göre İncelenmesi
Miçooğulları, Bülent Okan; Cengiz, Cevdet; Aşçı, Fevziye Hülya; Kirazcı, Sadettin (Hacettepe Üniversitesi , 2010-06-01)
Bu çalışmanın amacı, Prochaska ve DiClemente tarafından 1984 yılında egzersiz davranışının açıklanması ve belirlenmesi amacı ile önerilen Kuramlar Üstü Model (KÜM) göz önünde bulundurularak, 18-29 yaşları arasındaki bireylerin egzersiz özyeterliklerinin ve egzersizin olumlu/olumsuz yönlerini algılama düzeylerinin cinsiyet ve egzersiz davranışı değişim basamaklarına göre karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya, 249 erkek Xyaş = 22.59 1.90 ve 257 kadın Xyaş = 21.99 1.77 toplam 506 kişi gönüllü olarak katılmıştır. K...
Genç Sürücülerde Sürücü Becerileri ve Sürücü Davranışları Arasındaki İlişki
Öztürk, İbrahim; Özkan, Türker (2018-10-01)
Karayolu trafik kazaları dünya genelinde tüm yaş grupları, özellikle genç sürücüler, için önde gelen halk sağlığı problemlerinden biridir. Sürücü davranışları ve sürücü becerileri kazaya etki eden önemli insan faktörlerindendir. Özellikle sürücü davranışları ve sürücü becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi trafik ortamındaki insan faktörlerinin doğası ile ilgili detaylı bilgi sunmaktadır. Bu çalışmada, genç sürücülerde sürücü davranışları ve sürücü becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çal...
The Moderating roles of peer pressure and traffic climate on the relationship between family climate for road safety and risky driving behaviors among young drivers
Ersan, Özlem; Özkan, Türker; Department of Psychology (2020)
Young drivers’ risk-taking driving behaviors can be evaluated as the product of who they are and what is their environment. The first aim of the present study is to investigate the effect of of family climate, peer pressure, and traffic climate on risky-taking behaviors of young drivers. The main aim of the present study is to investigating the moderating roles of peer pressure (primary moderator) and traffic climate (secondary moderator) on the relationship between family climate for road safety (for mothe...
Genç Sürücülerde Öfke Deneyimleri: Bir Nitel Analiz Çalışması
Ergin, Uluğhan; Fındık, Gizem; Öz, Bahar (2020-04-01)
İnsan faktörünü de içerisinde barındıran trafik sistemi, sürücülerin gerek yaşadıkları tehlikeleri olaylarla gerekse diğer yol kullanıcılarıyla olan etkileşimleriyle öfke duygusunu deneyimleyebildikleri açık bir sistemdir. Özellikle genç sürücü grubunda daha yaygın gözlemlenebilen bu öfke durumu, risk algısından sapkın sürücülüğe kadar birçok değişken üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Bu araştırmanın temel hedefi, genç sürücü grubunun trafikte yaşadığı olaylar sonucunda hissettiği öfkeyi derinlemes...
Familial and psychodynamic factors in the formation and transmission of personality disorder beliefs in young adults
Akıncı, İrem; Gençöz, Tülin; Department of Psychology (2020-11)
The main goal of this study is to investigate the psychodynamic factors (i.e., separation-individuation difficulties, proneness to shame and anger) and related familial dynamics (i.e., perceived parenting practices, role reversal experiences with parents, parental personality disorder beliefs) that contribute to the formation of distorted personality beliefs (i.e., "deprecating", "inflated", and "ambivalent") in young adults. In the first study, the psychometric characteristics of "Relationship with Parents...
Citation Formats
H. Terzi, “Genç Yetişkinlikte Ayrılık: Romantik İlişkilerde Ayrılık Nedenlerinin Incelenmesi,” presented at the IV. Sosyal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/97979.