Yapısında ferrosen bulunduran pirolidin türevlerinin yeni bir yöntemle sentezlenmesi

Download
2001
Doğan, Özdemir
Koyuncu, Hasan
Yapısında ferrosen bulunduran pirolidin türevleri ilk kez imin tautomerizasyonu yöntemi ile elde edilen azometin ylidlerin dipolarofillerle 1,3-dipolar halkasal katılma tepkimeleri vermesiyle elde edildi. Tepkime oda sıcaklığında EtıZn katalizörlüğünde gerçekleşti. Dipolarofıl olarak dimetil maleat, N-metilmaleimid, akrilonitril ve metil akrilat kullanıldı. Her bir dipolarofille ayrı ayrı yapılan deneylerde beklenen pirolidin türevleri tek bir halkasal katılma ürünü olarak oldukça iyi verim, stereo- ve regioseçicilikle elde edildi. Literatürde ilk kez sentezlenen bu bileşenler $^1H-, ^13C$-NMR, IR ve Kütle spektroskopisi yöntemleriyle karakterize edildi.
Citation Formats
Ö. Doğan and H. Koyuncu, “Yapısında ferrosen bulunduran pirolidin türevlerinin yeni bir yöntemle sentezlenmesi,” 2001. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpVeU16TT0.