Hide/Show Apps

Magnetohydrodynamic nanofluid and convective heat transfer

2016-12-31
Bozkaya, Canan
Oğlakkaya, Fatma Sidre
Bu projede; dışarıdan uygulanan bir manyetik alanın, farklı geometrik şekillere sahip kapalı oyuklar içerisinde doğal konveksiyonla nanoakışkan ısı transferi problemi üzerindeki etkileri sayısal olarak araştırılacaktır. İki boyutlu, durağan, sıkıştırılamaz, laminer akışı genelleyen süreklilik, momentum ve enerji denklemleri magnetohidrodinamik prensibleri göz önünde bulundurularak elde edilecektir. Bu çalışmada, denklemler stream fonksiyonu-vortisite-ısı formunda yazılacak ve denklemlerin çözümünde karşılıklı sınır elemanları yöntemi kullanılacaktır. Sayısal hesaplamalar farklı fiziksel parametre değerleri için gerçekleştirilecek ve verilen bölgedeki akım modelinin davranışları stream ve ısı eşeğrileri türünden gösterilecektir.