Modern ve skolastik: Ruskın’in incelenmemiş bir önsözü

Download
2006
Şengel, Deniz

Suggestions

Bizans İstanbul’u Kent Peyzajının Yordamsal (Procedural) Modelleme Tekniği ile Üretilmesi
Yoncacı Arslan, Pelin; Baş Bütüner, Funda(2018-12-31)
Bu araştırma önerisi, özellikle kent mekanları ve kent peyzajı özeline odaklanarak, Bizans dönemi Konstantinopolis’in arkeolojık kalıntıları ve günümüze kadar gelebilmiş anıtları ile özgün antik yazılı kaynakları dijital teknolojiler yardımı ile birleştirmeyi hedefler. Öneri, 5. yüzyılda hazırlanan Notitia Urbis Constantinopolitanae isimli kentsel envanter listesini baz alarak, Bizans İstanbul’unun tarihsel kent dokusunu oluşturan yol ağının ve üzerindeki yapıların saptanması, tanımlanması, araştırılması ve...
The new chemicals policy of the eu and its environmental implications on EU and Turkey
Bacakoğlu, Zeliha; Güneş, Şule; Department of European Studies (2016)
This thesis aims at analysing the REACH Regulation which constitutes the backbone of the New Chemicals Policy of the EU in the context of the environmental framework. Related to that aim, basic instruments of the Regulation are considered in order to clarify what kind of health and environmental benefits to be obtained with them. Secondly, the EU-Turkey relations is examined with its twofold nature under the Customs Union and candidacy process by seeking an answer to the question of possible legislative and...
Lozan Antlaşması Sonrası Yunanistan ve Türkiye’de Kutsal Miras ve Mübadele Müzeleri
Tanyeri Erdemir, Tuğba; Koç, İlker(2015-12-31)
Önerilen araştırma projesinin amacı Lozan Antlaşması ve zorunlu mübadele sonrası Türkiye ve Yunanistan’da terk edilen kutsal kültürel miras eserlerinin tarihçelerini, yaşadıkları mimari, kültürel ve sosyal dönüşümlerini ve günümüzdeki kullanım ve ziyaret pratiklerini incelemektir. İki ülkede yeni kurgulanmaya başlanmış olan Lozan Antlaşması ve mübadele ile ilgili müze yapılma girişimleri incelenecek, bunların detaylı bir veritabanı hazırlanacaktır.
Modeling a modern marble processing plant by using petri net
Çelebi, Neş'e; Keser, Özge; Güyagüler, Tevfik; Department of Mining Engineering (2003)
All developing countries need sufficient raw material resources to develop and to guarantee their future. Considering Turkish natural resources, marble has a great importance because of its demand on the market, reserve amount and quality. However, some effort is required to improve the existing marble production and processing efficiency. Petri nets (PNs) are the information models that control the flow for concurrent and synchronous systems. In this regard, PN application can be useful. However, its appli...
Coupled thermomechanical analysis of concrete hardening
Andiç, Halil İbrahim; Göktepe, Serdar; Yaman, İsmail Özgür; Department of Civil Engineering (2015)
Thermomechanically coupled modeling of fresh concrete allows us to predict the interaction between thermal and mechanical mechanisms throughout the setting and hardening process. Because of cement hydration, an excessive temperature increase may occur in the interior regions of mass concrete structures. This temperature increase along with the thermal boundary conditions may result in thermal gradients within concrete structures. Owing to the thermal gradients and mechanical constraints, thermally induced s...
Citation Formats
D. Şengel, “Modern ve skolastik: Ruskın’in incelenmemiş bir önsözü,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 23, no. 1, pp. 19–39, 2006, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2006/cilt23/sayi_1/19-39.pdf.