Investigating the Feasibility of Digitally Created Industrial Design Sketchbooks

Download
2014-01-01
Endüstri ürünleri tasarımcıları ve öğrencileri tasarım fikirlerini oluşturmak, belgelemek, aynı zamanda bu fikirleri başkalarıyla paylaşabilmek için eskiz defteri kullanırlar. Son yıllarda, tasarım süreci giderek sayısal ortamda gerçekleştirilmeye başladı, öyle ki, kağıt-temelli eskiz defterleri tasarım etkinliğini tatmin edici düzeyde belgelemek için yetersiz kalmaya başladı. Bu makale, fiziksel olarak kağıt üstünde oluşturulan endüstriyel tasarım eskiz defterlerinin sayısal olarak hazırlanmasına geçişin eğitim bağlamında fizibiletisinin incelendiği dört aşamalı bir çalışmayı sunmaktadır. İlk olarak, sayısal ortamda hazırlanacak eskiz defteri fikrine prensipte olumlu yaklaşılıp yaklaşılmayacağını ve nedenlerini anlamak üzere endüstriyel tasarım eğitimcileri (n=5) ve öğrencileri (n=5) ile mülakatlar yapıldı. Ardından, mevcut teknolojilerin kullanımıyla bu fikrin uygulanabilirliğinin sorgulandığı ve öğrenci (n=5) tasarım projelerinin aracı olarak kullanıldığı bir araştırma gerçekleştirildi. Sayısal tabanlı eskiz defterlerinin denendiği bu araştırmada, Apple iPad, AluPen elektronik kalem, SketchBook Pro, Fiftythree Paper ve Dropbox yazılımları kullanıldı. Fizibilite çalışması kapsamında 60 öğrenciye ait kağıt-temelli eskiz defteri sistematik olarak incelendi. Bu incelemenin amacı, tasarımcıların mevcutta kullandıkları görselleştirme türlerini ve bunlardan hangilerinin dijital eskiz defterinde kullanılabileceğini açığa kavuşturmaktı. Eğitim bağlamından bakıldığında, sayısal eskiz defterinin kabul edilirliğinin ve fizibilitesinin, özellikle öğrencilerin taşınabilirlik ve mesleki görselleştirmeye yönelik verdikleri olumlu tepkilerle pekiştiği gözlendi. Ancak, eskiz defteri içeriğini daha iyi yönetebilmek ve içerikte gezinebilmek için daha gelişmiş sistemlere ihtiyaç olduğu sonucuna varıldı.

Suggestions

A Framework for Web-based Education Systems Supporting Interdisciplinary Design Collaboration
Karakaya, Ahmet Fatih ; Taşlı Pektaş, Şule (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007-6-01)
Web-based educational systems are promising applications to enhance design education. Although the advantages of such systems have been discussed in the literature extensively, few studies in the field have used them for teaching interdisciplinary design collaboration. In order to alleviate this problem, a web-based interdisciplinary building design studio was designed and implemented. Considering the lack of systematic approaches in the use of Information and Communication Technologies (ICT) in studios, th...
Integrating Urban And Landscape Issues In Early Design Education
Haider, Jawaid; Kalisperis, Loukas; Lawrence, Howard; Forsyth, Amy (1992-1-1-2)
It is imperative to instill in students an awareness of urban issues; therefore, the relationship between the urban setting and the landscape is a major vehicle for the exploration of architectural principles early in our program. Our second-year design studio is critical. It sets the tone for significant issues that students address in subsequent studios. The studio builds upon the insights, skills, and enthusiasm that students carry with them from the first year, which equips students with basic drawing a...
The Role of User Research in Design Process in Product Design Education
Yavuz, Cemil; Yalman Yıldırım, Zeynep (2017-08-01)
Building product usage scenario of products, building product-user relationship, thinking like users and empathizing with users are the most frequently encountered problems in project-based studio courses in current undergraduate education of Industrial Design and Industrial Product Design departments in Turkey.In this research, undergraduate second and third year programs of Industrial Design departments of 13 different universities in Turkey are examined. Learning outcomes, contents and objectives of the ...
How Urban Designers Perform: An International Perspective On Actual Practice
Çalışkan, Olgu (2015-01-01)
ABD’de 1960’ların başında aynı adla (yüksek) lisans derecesi olarak tanımlanıp resmi eğitim programına dahil edilmesinden bu yana, kentsel tasarım birçok ülkede ciddi bir gelişme kaydederek bağımsız bir araştırma ve uygulama alanı olarak mesleki geçerliliğini kabul ettirmiştir. Bununla birlikte, kuram ve kılgıdaki görece yerleşik ve olgunlaşmış birikimine karşın, kentsel tasarımın araştırma ve uygulama alanları arasında etkili bir bütünleşmişlikten söz etmek güçtür. Bu durumun önde gelen nedenlerinden biri ...
Exploring augmented reality technology as a design representation tool for enhancing the product development process in industrial design education
Karadoğaner, Alper; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z.; Department of Industrial Design (2020-9)
Design representation tools are among the most important mediums for industrial design students in the product development process. Students use these tools to explain their products and product aspects, such as form and mechanism, during their presentations in desk crits and juries in order to get feedback from the tutors and continue with design development. Desk crits are seen as a powerful and central medium of design studio education, in which design students interact with the tutors. Design repr...
Citation Formats
B. Şener Pedgley, “Investigating the Feasibility of Digitally Created Industrial Design Sketchbooks,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 31, no. 1, pp. 139–156, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/47192.