Experiences with Moodle as a Communication Tool for Design Teamwork: A Users’ Perspective

Download
2011
Taşlı Pektaş, Şule
Demirkan, Halime
Tasarım sürecinde işbirliğinin önemi yaygın olarak kabul edilmesine rağmen, tasarım eğitimi kurumlarının bu konunun öğretilmesinde birçok zorluk yaşadığı gözlemlenmektedir. Bu zorlukları aşmak için Web-tabanlı eğitim araçlarının kullanılması sıklıkla önerilmiş, fakat bu çalışmaların çoğunda kullanıcı bakış açısı ihmal edilerek konuya sadece uygulama geliştiricisi ya da öğretim elemanı perspektifinden yaklaşılmıştır. Bunun sonucunda da kullanıcıların/öğrencilerin gereksinimleri, algıları, ve deneyimleri yeterince incelenmemiştir. Belirtilen problemlerin çözümüne yardımcı olmak amacıyla, bu çalışmada öğrencilerin bir sanal öğrenme ortamı olan MOODLE’ı tasarım işbirliğinde bir iletişim aracı olarak nasıl algıladıkları incelenmektedir. MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) pek çok disiplinde sanal öğrenme ortamı, ya da ders yönetim sistemi olarak kullanılmakta olan açık kaynak bir araçtır. Bu çalışmada, iç mimarlık öğrencilerinden oluşan bir örneklem gruplara ayrılarak, MOODLE’ı başlıca iletişim aracı olarak kullanacaklarıbir tasarım problemi verilmiştir. Daha sonra katılımcıların bu tasarım süreçlerini nasıl algıladıkları ampirik bir araştırmayla değerlendirilmiştir.

Suggestions

Integrating Urban And Landscape Issues In Early Design Education
Haider, Jawaid; Kalisperis, Loukas; Lawrence, Howard; Forsyth, Amy (1992-1-1-2)
It is imperative to instill in students an awareness of urban issues; therefore, the relationship between the urban setting and the landscape is a major vehicle for the exploration of architectural principles early in our program. Our second-year design studio is critical. It sets the tone for significant issues that students address in subsequent studios. The studio builds upon the insights, skills, and enthusiasm that students carry with them from the first year, which equips students with basic drawing a...
How Urban Designers Perform: An International Perspective On Actual Practice
Çalışkan, Olgu (2015-01-01)
ABD’de 1960’ların başında aynı adla (yüksek) lisans derecesi olarak tanımlanıp resmi eğitim programına dahil edilmesinden bu yana, kentsel tasarım birçok ülkede ciddi bir gelişme kaydederek bağımsız bir araştırma ve uygulama alanı olarak mesleki geçerliliğini kabul ettirmiştir. Bununla birlikte, kuram ve kılgıdaki görece yerleşik ve olgunlaşmış birikimine karşın, kentsel tasarımın araştırma ve uygulama alanları arasında etkili bir bütünleşmişlikten söz etmek güçtür. Bu durumun önde gelen nedenlerinden biri ...
Experiencing the Real-scale: Mock-up of a Set Design Project
Şenyapılı, Burcu; İmamoğlu, Çağrı; Osman Demirbaş, Özgen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009)
This paper claims that in spite of the unique opportunities introduced to design learning by the emergence of virtual models, the benefits of learning through building in real-scale cannot be totally disregarded. Within this framework, a real-scale project through which students could study light, color and texture was proposed in a senior interior design studio course. Students were asked to work in groups and create a set design, using different objects, materials, colors and lighting configurations withi...
Evaluation of Construct Elicitation as a Research Method to Obtain Design-Relevant Data from Children
Süner, Sedef ; Erbuğ, Çiğdem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-8-10)
Understanding user requirements and how users give meaning to their own experiences related to products is a significant input in the design of products that are acceptable to the target users. This issue becomes more important when designing for children due to our adult preconceptions about what they can and cannot do, and what they like or do not like. Although incorporating children's input into design process has been well-acknowledged in research practices, the dominant tendency is to involve children...
Effective Communicatıon Of User Research Outcomes In Design For Well-Being: Adaptation Of The Design Well-Being Matrix In A Pregnancy Case
Günay, Aslı (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020-6-30)
Effective communication of user research deliverables plays a crucial role during all design processes to effectively and meaningfully inform design decisions. As newly introduced materials, such as frameworks and tools, in emergent fields are actually mediums for communicating information in different phases of research, effective communication of them would foster the development of a shared and established language, and thus, robust progression of these fields. This paper investigates effective communica...
Citation Formats
Ş. Taşlı Pektaş and H. Demirkan, “Experiences with Moodle as a Communication Tool for Design Teamwork: A Users’ Perspective,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 28, no. 2, pp. 227–241, 2011, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2011/cilt28/sayi_2/227-241.pdf.