Selanik Atatürk Evi 1978 Haziran Depremi Sonrası Restorasyonu

Download
1981
Anadol, Köksal
Arıoğlu , Ersin
20 Haziran 1978 günü saat 20.03'te Selanik kentini sarsan 6,4 gücündeki deprem, Aya Dimitriu Mahallesi Apostolu Pavlu Caddesi 17 numaradaki Atatürk Evi'nde de hasara neden oldu. Depremi izleyen günlerde, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'mn isteğiyle, yapıdaki hasarı yerinde saptamak ve yapılması gerekenleri belirlemek üzere Kültür Bakanlığı tarafından Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü kadrosundaki bir Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar ivedilikle görevlendirildi. Bu arada, bu yazının yazarları da Kültür Bakanlığı'na başvurarak yapının onarım ve sağlıklaştınlmasına İlişkin önerileri geliştirmek için görev isteğinde bulundular. Başvuru Bakanlık'ça olumlu karşılandı ve böylece oluşturulan üç kişilik kurul 22 Temmuz 1978 tarihinde Selanik'e hareket etti. 23 Temmuz 1978 sabahı yapıyı yerinde incelemeye başlayan kurul önce çalışma yöntemini belirledi. Buna göre yapıdaki hasarın ayrıntılı ve doğru bir biçimde belgelenebilmesi için içten ve dıştan gözlemler yapıldı. Ayrıca, Kuzey Yunanistan Bakanlığı'nın Bayındırlık İşleri ile İlgili birimlerinden Selanik depremleri hakkında ek bilgiler edinildi ve yapıda daha önce çalışmış olan deprem hasar saptama komisyonunun raporundan yararlanıldı. Çalışmalar sonucunda Selanik Atatürk Evi'nde gözlenen deprem hasarı karşısında ivedi olarak alınması gereken Önlemler kararlaştırıldı ve bunlara İlişkin çizimler yerinde üretilerek uygulanmak üzere Selanik'teki Türk Başkonsolosluğu'na sunuldu. Bu yazıda Selanik Atatürk Evi'nin kısa bir tarihçesi ile özet tanımı verilmekte, Selanik depremleri hakkında genel bilgi ve yapının depremde nasıl davrandığı açıklanmakta ve gözlenen hasara İlişkin görsel belge ve çizimler sunulmaktadır. Yapının kapsamlı biçimde onarımı ve sağlamlaştırılması İçin önerilen önlemler ve bunları izleyen restorasyon uygulaması da Özetlenerek yazıya eklenmiştir. Çalışmanın tümünde, yapının Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul RölÖve ve Anıtlar Şubesi Müdürü YüksekMimar Hüsrev Tayla tarafından 1975 yılında hazırlanmış rölövelerînden geniş ölçüde yararlanılmıştır.

Suggestions

Impact of the 1999 East Marmara Earthquake in Turkey
Kasapoglu, A; Ecevit, Mehmet Cihan (2003-03-01)
This paper studies responses to the 1999 Marmara Earthquake (Turkey) in which 18,000 people died, 50,000 people were injured, there were 5,000 building collapses and 340,000 damaged buildings, 14,513 businesses closed, 150,000 people became unemployed, and 129,338 were forced to live in prefabricated houses. This research is based on a survey comprising 500 interviews carried out a year after the earthquake. Responsible behavior as the dependent variable is statistically tested with several socio-demographi...
Pedestrian Tsunami Evacuation Time Maps for Southern Coast of Bodrum Peninsula, Turkey
Çelikbaş, Büşra; Tüfekçi Enginar, Duygu; Doğan, Gözde Güney; Süzen, Mehmet Lütfi; Kolat, Çağıl; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Necmioğlu, Öcal; Annunziato, Alessandro; Santını, Marzıa; Bali, Siret (2020-05-06)
Turkey suffered from devastating earthquakes and faced with a considerable number of tsunamis in its past. Although, tsunamis occurred in Turkey are not catastrophic as the ones in Pacific Ocean, they may still cause substantial damage in highly populated and/or touristic coastal areas. On July 21, 2017 at 22.31 UTC, a strong earthquake in the Gulf of Gokova (Mediterranean Sea) with a magnitude (Mw) of 6.6 (KOERI) was recorded. The earthquake caused a tsunami that affected the southern coast of Bodrum, Turk...
Urbanization and land-use planning in Adapazari (Turkey) reconsidered after the 1999 earthquake
Gedikli, Bahar (Springer Science and Business Media LLC, 2005-03-01)
On 17 August 1999, an earthquake with a magnitude of 7.4 struck the Eastern Marmara Region of Turkey, destroying hundreds of buildings and killing thousands of people. It is not enough to analyze the damage inflicted by the earthquake solely in terms of its physical features (magnitude, epicenter or depth). Regional policies (particularly industrialization and urbanization) and unsuitable land-use planning/engineering processes also played a role. This paper presents a critical evaluation of these factors w...
Commonly encountered seismic design faults due to the architectural design of residential buildings in Turkey
Özmen, Cengiz; Ünay, Ali İhsan (Elsevier BV, 2007-3)
The 17 August 1999 and 12 November 1999 earthquakes in Western Anatolia provided undesirable field evidence that most of the low story residential reinforced concrete buildings have very poor earthquake resistance. Architectural design faults negatively affect the structural behavior of buildings. In Turkey, earthquake-resistant design is considered to be exclusively within the field of responsibility of structural engineers. As a result, architects and especially students of architecture are not well infor...
Performance-based seismic rehabilitation of damaged reinforced concrete buildings
Sucuoğlu, Haluk; Gunay, MS (American Society of Civil Engineers (ASCE), 2004-10-01)
A building stock consisting of 130 medium-rise reinforced concrete buildings were damaged moderately during the recent earthquakes in Turkey. These buildings were rehabilitated by using simple, cost-effective methods where the newly added shear walls comprised the primary lateral load resisting system. In the presented study, different seismic performance evaluation procedures are tested first on the samples of damaged buildings for predicting their observed performances. Then the expected performances of t...
Citation Formats
K. Anadol and E. Arıoğlu, “Selanik Atatürk Evi 1978 Haziran Depremi Sonrası Restorasyonu,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 5–24, 1981, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1981/cilt07/sayi_1/25-33.pdf.