On The Occasion Of The Exhibition 'Poetics Of Urban Architecture'

Download
1990
Valjakka, Ilmo
Mimari miras geçmişten geleceğe bir süreçtir. Yaşamın anlamı ve yaşam biçimi mimarinin başlangıç noktasını oluştururlar; kentler ve binalar yaşamın sonuçlarıdır. Mimari, yaşamın ürettiği gereksinimlere ve günlük sorunlara pratik çözüm getirir. Gelişen bilgiye karşın, çevre şartlarında büyük bir gerileme olmuştur. Çevreyi yeniden yaratmak için gerekli olan, değer yargılarımız ve amaçlarımızdır. Bugüne kadar yaşanmamış bir geçiş dönemi içindeyiz. Dönüşümler değerler sistemimize ulaşacaktır. Materyalist ve modernist dünya görüşü gününü doldurmuş bulunuyor. Bu yüzyıl, insanın yapaylaşma ve parçalanmasını getirmiştir. Bugün ve gelecek için çevreyi bütünleştirmemiz gerekir. İnsanın zenginliği ve çok yönlülüğü yeniden keşfedilip yaşam, bütünlüğe kavuşturulmalıdır. Geçmiş ve geleceğin sürekliliği anlayışı benimsenmelidir. İnsan, köklerini güçlü bir biçimde duymalı ve yaşamalıdır. Bu yeti bizimle her zaman beraber olmuştur. Bu da yaşam biçimimiz ve amaçlarımızı yeniden değerlendirmemizi gerekli kılmaktadır. Taş devrinde bir Finli için doğa tinsel bir bütünlük oluşturmaktaydı. Evrenin merkezi, dallarında gökyüzü ve yıldızları taşıyan bir hayat ağacı idi. Mağara duvarlarına resmettiği kuğu resimlerinin tinsel bir anlamı vardı. Bu kuşların manzarasının onda yarattığı anlamlar bugün de bizimle sürmekte ve geçmişle bugün, içimizle dışımız arasındaki aralığı doldurmaktadır. Fin düşünce biçiminde evren ve mekan kavramları çok önemlidir. İnsanın iç mekanını düşünürsek, insan kendisi mekandır. Mekan yalnızca doldurulan bir boşluk değildir. Sanatta söze değer sonuçlar, gerçek yaratıcılığın kaynağı olan yaşam ve geleneğin içe sindirilmesi ile olasıdır. Batı felsefesi, kavram ve soyutlamalar üzerine kuruludur. Bugün yaşam deneyiminin verdiği gücün değeri artık anlaşılmıştır. Modern felsefedeki görüşler yaygın olarak varolan dünya görüşünü sorgulamaktadır. Yaşam deneyimine en iyi örneklerden biri sanat olup olmadığını sorgulayan modern sanattır. Bu, mimarlığa da doğrudan aktarılabilir. Günümüz, yeninin yarattığı şoklarla doyuma erişmiştir. Yaşanan dönüşümler değerlerimizi ve gerçeği yeniden biçimlendirecektir. Mimarlık, doğa ve insanla olan ilişkilerini yeniden kuracaktır. Bu mimari, umut veren, yaşam deneyimi ile yaratılan, yaşam deneyimini anlamlı va zengin kılan bir mimari olmalıdır. Mimari güven verici, ancak neşeli ve heyecan verici, dost yüzlü olmalıdır. Bu meslekte bilgi edinmek zor değildir. Ancak çevremizdeki kentsel yaşamın şiirsel zenginliğini kavramamızı sağlayan bilinç çok daha değerlidir.

Suggestions

The Birth Of An Aesthetic Discourse In Ottoman Architecture
Nalbantoğlu, Gülsüm (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
The sixteenth century was a time of impressive architectural careers both in the Ottoman Empire and in the Western world. In the West, the Renaissance culminated in the works of masters like Michelangelo and Palladio. In the Ottoman Empire, Sinan, the most widely known Ottoman architect, built the royal monuments of a prosperous age. It is obviously misleading to talk about the Renaissance as a homogenous entity since there were significant differences in the ways various cultures experienced the new artist...
Analogical Models In Architecture And Urban Design
Abel, Chris (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
In an earlier article, "Function of Tacit Knowing in Learning to Design!' (Abel, 1981c), I suggested that design researchers need to pay more attention to the way architects actually create their designs, rather than relying on the idealized models of design processes dreamed up by themselves. This article is intended to help fill that need, and outlines the major types of analogical models used by architects, together with some straightforward explanations of the main concepts involved. The assumptive phil...
Teaching Architectural Design Through Creative Practices
Lizondo-Sevilla, Laura; Bosch-Roig, Luis; Ferrer-Ribera, Carmen; Alapont-Ramon, José Luis (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
This article provides investigation details of teaching architectural design as a fundamental part of the architectural discipline. This line of research delves into learning about the most creative action of the architectural production process, design, taking into account that creativity must be complemented by disciplinary training that combines both theoretical knowledge and practical skills. Considering these observations, this text provides information about the experience accomplished by four teacher...
The Computer As A Catalyst For New Educational Paradigms In Architecture
Akın, Ömer (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1995)
Günümüzde bilgisayar bir çok meslek dalında kaçınılmaz ve vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Bilgisayarın bir çok mesleğe getirmiş olduğu büyük yenilik, geleneksel çalışma yöntemlerini aşarak yeni ve verimli çalışma olanaklarını ortaya çıkarmasıdır. Mimarlık ve mimarlık eğitiminde de bu gelişme er ya da geç oluşacaktır. Tarihsel bir çerçeve içinde ele alınırsa, mimarlık son beşyüz yıl içinde iki büyük aşamadan geçmiştir. Bu aşamalar, Ecoles de Beaux Arts ve Bauhaus gibi eğitim sistemlerinin kalıplaştırd...
Continuity and change in nationalist discourse in Albania during national awakening, communism and post-communism periods
Sulstarova, Enis; Akçalı, Pınar; Department of Political Science and Public Administration (2002)
This thesis analyses the nationalist discourse in Albania during three periods of its modern history: National Awakening (1878-1912), Communism (1944-1990) and Post-Communism (1990-2002). The aim is, with the help of recent scientific literature on the subject of nationalism, to investigate the continuities and changes in nationalist discourse in Albania and the socio-political reasons behind them.
Citation Formats
I. Valjakka, “On The Occasion Of The Exhibition ‘Poetics Of Urban Architecture’,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 1-2, pp. 51–62, 1990, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1990/cilt10/sayi_1_2/51-62.pdf.