The Computer As A Catalyst For New Educational Paradigms In Architecture

Download
1995
Akın, Ömer
Günümüzde bilgisayar bir çok meslek dalında kaçınılmaz ve vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Bilgisayarın bir çok mesleğe getirmiş olduğu büyük yenilik, geleneksel çalışma yöntemlerini aşarak yeni ve verimli çalışma olanaklarını ortaya çıkarmasıdır. Mimarlık ve mimarlık eğitiminde de bu gelişme er ya da geç oluşacaktır. Tarihsel bir çerçeve içinde ele alınırsa, mimarlık son beşyüz yıl içinde iki büyük aşamadan geçmiştir. Bu aşamalar, Ecoles de Beaux Arts ve Bauhaus gibi eğitim sistemlerinin kalıplaştırdığı yeni tasarım yöntem ve yaklaşımlarının etkisi altında oluşmuştur. Bilgisayar yardımı ile tasarım da, bu tarihi gelişmelerle aynı önemde olabilecek yenilikleri mimari tasarıma getirmek durumundadır. Böyle bir oluşumu, sakıncaları olan ve önlenmesi gereken bir gelişme gibi görmektense (ki böyle bir görüş tamamen geriye dönük, verimsiz bir tutuma yol açacaktır) gerekli hazırlığın yapılıp ivedilikle eğitim ortamına davet edilmesi gereken bir yenilik olarak görmekte yarar vardır. Bu hazırlık, mimarlık eğitim programlarında üç türlü yeniliği gerektirir. Birincisi, tasarım eğitim ve yöntemlerinin bilgisayarca düzenlendiği, ancak tasarımcı tarafından yönetildiği bir eylem haline getirilmesidir. Kuşkusuz bu uygulama stüdyo çerçevesi içinde gelişmelidir. İkincisi, tasarımı destekleyen teorik ve bilimsel bilgilerin yine bilgisayar yardımı ile iletilen ve stüdyo ortamından ayrı, onu destekleyici bir şekilde sunulmasıdır. Üçüncüsü ise, mimari tasarım ve anlayışına uygun bilgisayar yöntemlerinin tariflenmesi ve bunları destekleyici araçların geliştirilmesi için yüksek lisans seviyesinde derinlikli çalışmaların yapılması olmalıdır.

Suggestions

Towards more inclusive engagements: Mapping the experiential realities of inclusivity in architectural education
Demirel , Abdullah Eren; Erkılıç, Mualla; Department of Architecture (2022-7-28)
With the growing multi-layered and diverse structure of contemporary societies, the notion of inclusivity has become more influential and critical in shaping many fields, including the design of human environments. Based on the conceptual ground of equity, diversity and accessibility, the emphasis is on equal opportunity for diverse individuals to achieve their full potential in life. The complexity and plurality of related concepts and parameters in the studies of inclusivity - built environment relationsh...
Design Instructor’s Perspective on the Role of Computers in Architectural Education: A Case Study
Çil, Ela; Pakdil, OYA (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007-6-01)
This paper reports the findings of a case study aimed to explore the design instructors’ opinions on the role of computers in architectural education. A qualitative research, incorporating a survey and semi-structured interviews, have been conducted. The objective of the research is to explore and identify the instructors’ conceptualizations and evaluations of the relationship between design and computers in education. We aimed to understand whether there is a certain divide among the design faculty between...
Place, Craft And The Ambiguity Of High-Tech
Bozdoğan, Sibel (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
Bu yazı, endüstriyel malzemeler ve parlak renkler kullanarak teknolojik bir estetik sergileyen her yapının kolayca "High-Tech" kategorisine sokulup bir stil meselesine indirgenmesinin eleştirisinden yola çıkmaktadır. Günümüz mimarlık ortamında bu stilistik bakış açısı öylesine hakimdir ki, kimileri buna bir tepki olarak "High-Tech"i sadece rasyonellik ve ekonomiklik düzeyinde tanımlayıp estetik boyutu tümüyle red ederken, kimileri de özellikle bu boyutu alkışlayıp, teknolojinin estetize edilmesini, post-mod...
The Transmission of Accumulated Immaterial Senses in Architectural Education
Beşlioğlu, Bahar (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2014-6-1)
Bu yazının amacı, deneysellikte “sezgi” kavramını tartışmak ve bu kavramın mimarlık eğitiminde maddi olmayan duyulara dayalı bilginin öğretilmesine ve öğrenilmesine olan katkılarını araştırmaktır. Öznellik, bire bir mimari deneyimlemenin ve sanal/batıni mekanın deneyimlenmesinin öğretilmesi; ve deneyselliğin ve maddi olmayan duyuların anlaşılması açısından bir kaynak olarak ön plana çıkarılmıştır. Nesnelliği tartışırken, bu yazı Modern Mimarlığın kendini eğitim süreci ile yeniden kurumsallaştırdığı VKhUTEMA...
Cultural And Conceptual Frames For Architectural Criticism
Güzer, C.Abdi (1994-1-1)
Since the beginnings of seventies 'everyday architecture*, as a non-crilical and mass-produced form of architectural practice, is celebrating an acceleratingly dominant ground of freedom. The outcome of this liberation is a 'no-rule' architecture presenting itself as a sceneography based form-fetishism. The commodity based promolion of numerous 'isms' and their image-based mass productions remove architecture from being a critical practice and create a false consciousness due to its representative relations...
Citation Formats
Ö. Akın, “The Computer As A Catalyst For New Educational Paradigms In Architecture,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 15, no. 1-2, pp. 5–16, 1995, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1995/cilt15/sayi_1_2/5-16.pdf.