Arnavutköy Tarihi Çevre Özellikleri

Download
1978
Nayır, Zeynep

Suggestions

Kadıköy'ün Antikçağ Kültür Mirası Üzerine bir İnceleme ve Tanıtım Çalışması
Aytekin, Erden Attila; Yıldırım, Erdoğan(2014-12-31)
Bu proje, Antikçağ'ın üç önemli düşünürü üzerinden Kadıköy'ün Anadolu kültür mirasına katkısına odaklanacaktır. Öncelikli Kadıköylü Phaleas, Tyrasymakhos, ve Ksenokrates'un hayatı, eserleri ve Antikçağ düşüncesine katkıları araştırılacaktır. Daha sonra edinilen bulgular üzerinden Kadıköy'ün Antikçağ düşüncesindeki yerine dair bir belgesel hazırlanacaktır. Belgeselde Kadıköy yerleşiminin doğuşundan bugün İstanbul'un bir ilçesi olana dek gelişme tarihine de değinilecektir. Belgeselin bir genel amaçlı daha k...
Tsunami risk assessment of Esenköy Fishery Harbor breakwater
Alimoğlu, Murat; Ergin, Ayşen; Balas, Can Elmar; Department of Civil Engineering (2003)
Madenköy-Siirt masif sülfid bakır yatağı çevresindeki hidrotermal alterasyonun kimyasal özellikleri
Erler, Ayhan(1980)
İlkokulda cebir Öğretimi
İşler Baykal, Işıl (Anı Yayıncılık,, 2019-11-01)
Erken yaşlarda cebir, “erken cebir” olarak da ifade edilmektedir. Bu ortaokul ve sonrasındaki cebirin erken yaşlarda öğretiminden çok farklıdır (Carraher, Schliemann, ve Schwartz, 2008). Erken cebir, “zengin bağlama sahip problem durumlarından inşa edilir,” “resmi gösterimleri [değişkenler için harflerin kullanımı gibi] adım adım ele alır” ve “erken matematikteki (dört işlem vb.) konuları sıkıca birbirine dokur” (Carraher vd., 2008, ss. 236- 237). Dolayısıyla erken cebir, işlenecek konulara ek bir konu olar...
Estimation of flood induced overtopping reliability of dams on Tanyeri Dam case study
Çalamak, Melih (2017-01-01)
The flood induced overtopping of dams is one of the most observed failure reasons in history. In this study, the overtopping reliability of Tanyeri Dam is evaluated in a probabilistic manner. To this end, flood hydrographs having two variables and initial water level of the reservoir are randomly generated and the probability of exceedance of the dam crest elevation is evaluated using Monte Carlo simulation. Several scenarios, including the case that both the spillway and the bottom outlet are not working, ...
Citation Formats
Z. Nayır, “Arnavutköy Tarihi Çevre Özellikleri,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 159–177, 1978, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1978/cilt04/sayi_2/159-177.pdf.