SORUMLULUK ÖLÇEĞİ’xxNİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2018-01-01
Topçu, Merve
Öge, Burak
Gençöz, Faruk
Literatürde sorumluluk kavramı farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Araştırmaların çoğu sorumluluğun duruma bağımlı oluşuna odaklanmaktadırlar ancak kişisel sorumluluk ile ilgili kısıtlı da olsa araştırma ile karşılaşmak mümkündür. Bu yazı, kişisel sorumluluk kavramını ölçmek amacıyla bir ölçek geliştirmek ve psikometrik özelliklerini değerlendirmektedir. Ayrıca ücretsiz erişim sağlayan bu ölçek ile diğer araştırmacıları teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda iki set veri toplanmıştır. İlk veri seti, faktör analizi ve test - yarı test güvenilirliği içindir. İkinci data ise çakışmalı geçerlilik (concurrent validity) için kullanılmıştır. Sonuçlar, ölçeğin duygusal, bilişsel ve davranışsal olmak üzere sorumluluğun üç boyutlu olduğunu göstermiştir. Tüm ölçek ve faktörlerin geçerlilik ve güvenilirlik değerleri iyi olarak bulunmuştur
DTCF Dergisi

Suggestions

Psychometric Properties of the Responsibility Scale
TOPCU, MERVE; Öge, Burak; Gençöz, Faruk (2018-10-01)
This paper aims to develop a free-access reliable and valid scale measuring perceived personal responsibility and discuss its psychometric properties. In the literature responsibility has dened in different ways. Most of the research focus on its situation-dependency, but it is possible to nd some limited research about personal responsibility. Within this context, two sets of data collected. The rst data was for factor analysis and split half reliability. Second data was to study concurrent val...
Geçmişte ve Günümüzde Okutulan Bazı Matematik Ders Kitaplarınının Görsel Estetik Anlayışlarının İncelenmesi
Bulut, Safure; Yavuz, Fatma Derya (null; 2016-06-15)
Literatürde estetik tanımlarında benzerlik veya farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2009 yılı Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Estetik Dersi Öğretim Programında estetik ise özellikle sanat alanında anlam kazanan bir bilgi alanı olarak kabul edilir (MEB, 2009a). Güncel Türkçe Sözlükte ise estetik ile ilgili “sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duyu; Güzellik duygusu ile ilgili olan, Güzelliği ve güzelliğin insan belleğindeki ve ...
Engelli Bir Üniversite Öğrencisinin Deneyimleri: İki Farklı Analiz Yöntemiyle Değerlendirme
Koca-Atabey, Müjde; Öz, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018)
Literatürde engel ile ilgili farklı bakış açıları mevcuttur. Bunların en bilinenleri tıbbi model, sosyal model ve biyopsikososyal modeldir. Bu çalışma; engeli, hayatın bir gerçeği, değişik bir yaşam deneyimi, ilginç ve müspet bir olgu olarak tanımlayan sosyal model çerçevesinde kurgulanmıştır. Bu çalışma kapsamında, engelli bir üniversite öğrencisinin eğitim hayatıyla ilgili deneyimlerinin incelemesi amaçlanmıştır. İlk aşamada, katılımcı ile 55 dakika süren bir görüşme yapılmış ve konuşulanlar kelimes...
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CREATIVE COMMUNITY AND URBAN IDENTITY: THE CASE OF URLA
Çınar, Sena; Büyükcivelek, Ahmet Burak; Department of City Planning (2023-1-9)
Nowadays, creativity is fundamental in many aspects of life. A core component of the creative economy era, the creative community refers to a community of creative class, creative entrepreneurs, authorities, and local people. Creative communities have become important attractions for local cities. For this reason, the emergence of the creative class, which is expressed as creative people, artists, bohemians, or the new middle class, and creative entrepreneurs have caused it to play an important role in the ...
TEMPORAL CLUSTERING OF MULTIVARIATE TIME SERIES
Aslan, Sipan; Yozgatlıgil, Ceylan; İyigün, Cem; Department of Statistics (2022-2-07)
Clustering of real-valued time series is a prevalent problem that frequently emerges in various fields and applications. While clustering of univariate time series is very much examined, clustering of multivariate time series has not been extensively addressed. This dissertation considers the clustering of real-valued multivariate time series data. When the data analyzed in the clustering task are time series, the time dependencies of the time series and the clusters to be formed should be considered togeth...
Citation Formats
M. Topçu, B. Öge, and F. Gençöz, “SORUMLULUK ÖLÇEĞİ’xxNİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ,” DTCF Dergisi, pp. 1058–1080, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/51829.