Düşük Enerjilerde Antinötrino-Elektron Saçılımından, Standart Model Ötesi Yeni Fizik Araştırmaları: Nötrinoların Tensörsel Standart Olmayan Etkileşimleri, Unparticle Fiziği Ve Ekstra Z-Prime Bozon Modelleri

Download
2017-4-15
Deniz, Muhammed
Zeyrek, Mehmet Tevfik
Standart Model'in tamamlanması ve yeni fizik araştırmaları için yapılan CERN LHC deneylerinin sonuçlarından görüldüğü üzere, yüksek enerji bölgelerinde yeni fizik için herhangi bir pozitif sinyal gözlemlenememiştir. Bu durum düşük enerjilerde yapılan deneylerin önemini daha da arttırmaktadır. Standart Model ile uyumlu olmayan ve birçok özelliği anlaşılamamış/ölçülememiş olan nötrinolar, Standart Model'in tamamlanması ve yeni fizik araştırmalarında öncü rolü oynamaktadır. Çok düşük enerji ve çok düşük arka plan sinyal düzeylerine ihtiyaç duyan deneylerde yaygın olarak kullanılan Ultra Low Energy-Ultra Low Background (ULE -ULB) yüksek saflıkta (High Purity-HP) Germanyum (Ge) ve Sintilasyon Kristal CsI(Tl) detektörleri bu amaç için çok uygundur. Bu detektörler ile çok düşük enerjiler dâhil olmak üzere düşük arka plan sinyal düzeylerinde ölçümler yapılabilmektedir. Düşük enerji bölgelerine inildikçe elektronik gürültü ile karşılaşılmaktadır ve bu da ölçüm yapılabilecek fiziksel anlamlı en düşük enerji bölgesi diye tanımlanabilecek eşik enerjisini sınırlamaktadır. Detektörün fiziksel özelliklerine, geliştirilen donanım ve yazılımlara bağlı olarak eşik enerjisi değişmektedir. İnilen en düşük enerji bölgesi olan eşik enerjisi, ölçümü yapılabilecek fiziksel problemleri belirlemektedir. Nötrino ve soğuk karanlık madde adayı olarak WIMP (Weakly Interacting Massive Particles) gibi madde ile çok az etkileşime giren ve özellikleri tam olarak anlaşılamamış, sırları çözülememiş parçacıkları gözlemleyebilmek, bazı özelliklerini ölçebilmek, teorileri ve öngördüğü parametreleri test edebilmek eşik enerjisine ve yapılan ölçümlerin hassasiyetine bağlıdır. Bu proje kapsamında, kolaborasyon üyesi olduğumuz Taiwan'da bulunan Kuo-Sheng Reaktör Nötrino Laboratuarı (KSNL) ve Çin'de bulunan Jing Ping Underground Laboratuarında (CJPL) nötrino ve karanlık madde üzerine deneysel çalışmalar yürüten TEXONO Kolaborasyonu ile düşük enerjilerde antinötrinoelektron ve antinötrino-çekirdek saçılım kanallarından elde edilen verilerin analizi ve Standart Model ötesi yeni fizik araştırmaları yapılması önerilmektedir. KSNL'de yapılan deneylerde elde edilen verilerle, 12.4-64 keV enerji aralığında 1 kg High Purity Germanyum (HP Ge) detektörü ile nötrinoların manyetik momenti ve axion ölçümü; 3-8 MeV enerji aralığında 200 kg CsI(Tl) sintilasyon kristal detektörü ile elektro-zayıf etkileşimi tesir kesiti; etkileşim parametreleri g_V, g_A; sin^2\theta_W ve nötrino yük-yarıçap karesi ölçümü; 220 eV eşik enerjisinde 20 g (4x5 g) Ultra Low Energy High Purity Germanyum (ULE-HP Ge) ile düşük kütleli karanlık madde (WIMP) araştırmaları yapılmıştır. Mevcut veriler kullanılarak Standart Model Ötesi yeni fizik araştırmalarından Nötrinoların Standart Olmayan Etkileşimleri (NSI), Unparticle (UP) Fiziği ve Non-Commutative Fizik çalışmaları yapılarak bağlaşım sabitleri ölçülmüş ve mevcut limitler iyileştirilmiştir. Ayrıca 300 eV-12.4 keV enerji aralığında 500 g Point-Contact Germanyum (PC-Ge) detektörü ile alınan veriler kullanılarak düşük kütleli karanlık madde (WIMP) araştırmaları yapılmış PRL'de yayınlanmıştır. Bu proje kapsamında ise yukarıda bahsedilen deneysel veriler kullanılarak Standart Model Ötesi yeni fizik araştırmaları yapılmıştır. Böylece nötrino-elektron saçılım kanalından düşük enerjilerde Standart Model Ötesi yeni fizik araştırmaları konusunda yeni gelişmelerin elde edilmesi ve mevcut limitlerin iyileştirilmesi mümkün olabilmiştir.

Suggestions

Düşük Süpürme Açısına Sahip Delta Kanatların Akış Yapılarının Deneysel Tekniklerle İncelenmesi.
Yavuz, Mehmet Metin(2014-12-31)
İnsansız savaş uçakları (UCAV) askeri savunmaya kattığı, ve insansız hava uçakları (UAV) ve mikro hava araçları (MAV) havacılık endüstrisine kattıkları yeniliklerden dolayı dünyada en çok rağbet gören konuların başında gelmektedirler. Bunlarla direk ilişkili olarak, bu uçakların aerodinamiği son yıllarda oldukça popular araştırma konuları aralarında olmuştur. Genelde delta kanat planformlarina sahip bu uçaklar gerek sabit gerekse değişken uçuş durumlarında kompleks akış yapılarına sahiptirler. Bu kompleks ...
Düşük Yoğunluklu Yüksek Mukavemetli Yüksek Entropi Alaşımlarının (YEA) Geliştirilmesi
Kalay, Yunus Eren; Kalkanlı, Ali(2020-01-01)
Bu projede düsük yogunluklu elementlerin yüksek entropi alasımı (YEA) olusturma yetenegi ayrıntılı olarak incelenmistir. Bu baglamda, B, Mg, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn gibi hafif veya nispeten hafif elementler, çelik malzemelerin yogunluguna kıyasla (~7,86 gr/cm3) yeni HYEA'lar üretmek için kullanılmıstır.Bu tür alasımlarda kullanılacak uygun elementlerin seçimi tasarımı, termofiziksel hesaplamalar ve Vienna Ab Initio Simülasyon Paketi (VASP) ile ilk prensip hesaplaması esas alınarak gerçeklestirilmistir. I...
The comparison of microstructure and mechanical properties of a low carbon bainitic forging steel after isothermal transformation and direct cooling
Balcılar, Muhammed Mustafa; Ögel, Bilgehan; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-4-27)
Bainitic forging steels have emerged in recent decades as an alternative to Quench and Temper steels due to their low cost and energy requirements and optimum combination of strength, ductility, and toughness. Although effect of continuous cooling on bainitic forging steels have been studied, the effect of isothermal transformation on microstructure and mechanical properties of microalloyed bainitic forging steels is an open field. A low carbon microalloyed bainitic forging steel is examined in this study, ...
Düşük Maliyetli Ve Yüksek Verimlilikli Transfer Edilebilir Cu2ZnSnS4 Tabanlı 3. Nesil Güneş Hücrelerin Üretimi
Karaağaç, Hakan; Parlak, Mehmet(2019)
Silisyum nanoteller maliyet-etkin olmayan sentezleme yöntemleriyle genellikle mekanikesneklikve optiksel-geçirgenlik gibi bazı kritik önemdeki özelliklerden yoksun belirli altaslarüzerinde üretilir. Üzerinde sentezlendikleri altasların belirtilen bu özelliklerden yoksun olmalarıSi nanotellerin potansiyel arastırma alanlarına kısıtlama getirmektedir. Bu proje kapsamında,düzensiz bir dagılımda ve düzenli bir yapıda Si nanotellerin Si alttas üzerinde üretilebilecegive bir polimer aracılıgıyla düzenleri korunac...
Yüksek Dinamik Oranlı Videonun Direkt ve Geriye Dönük Kodlanması ve Algısal Değerlendirilmesi
Koz, Alper; Akyüz, Ahmet Oğuz(2019-02-01)
Gerçeklestirilen projenin amacı, büyük hacmi nedeniyle yüksek dinamik oranlı (YDO) videoya iliskin depolama ve iletme zorluklarını gidermek ve böylelikle YDO videoyu günlük hayatta kullanılabilecek bir teknoloji haline getirmek ve kullanıcıların sayısal görüntülerdeki tecrübe kalitesini artırmaktır. Bu amaçla, YDO videonun direkt ve geriye uyumlu kodlanmasına yönelik yeni ve özgün yöntemler gelistirilmesi ve bu yöntemlerin nesnel ve algısal degerlendirmelerinin gerçeklestirilmesi hedeflenmistir. Geriye...
Citation Formats
M. Deniz and M. T. Zeyrek, “Düşük Enerjilerde Antinötrino-Elektron Saçılımından, Standart Model Ötesi Yeni Fizik Araştırmaları: Nötrinoların Tensörsel Standart Olmayan Etkileşimleri, Unparticle Fiziği Ve Ekstra Z-Prime Bozon Modelleri,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/52502.