Düşük Yoğunluklu Yüksek Mukavemetli Yüksek Entropi Alaşımlarının (YEA) Geliştirilmesi

2020-01-01
Bu projede düsük yogunluklu elementlerin yüksek entropi alasımı (YEA) olusturma yetenegi ayrıntılı olarak incelenmistir. Bu baglamda, B, Mg, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn gibi hafif veya nispeten hafif elementler, çelik malzemelerin yogunluguna kıyasla (~7,86 gr/cm3) yeni HYEA'lar üretmek için kullanılmıstır.Bu tür alasımlarda kullanılacak uygun elementlerin seçimi tasarımı, termofiziksel hesaplamalar ve Vienna Ab Initio Simülasyon Paketi (VASP) ile ilk prensip hesaplaması esas alınarak gerçeklestirilmistir. Ilk olarak, bu hesaplama yöntemleri ile seçilen elementlerin HEA olusturma kabiliyeti ve bunların kompozisyonu belirlenmistir. Daha sonra, seçilen bilesimler, emisli döküm teknigine uyarlanmıs bakır tablalı ergitme düzenegi ile üretilmistir. HYEA'lar, elektron mikroskobu (SEM, TEM), X-ısını kırınımı (XRD) ve termal analiz teknikleri kullanılarak ayrıntılı olarak incelenmistir. Ayrıca, basma, çekme ve sertlik testleri ile de bu numunelerin mekanik özellikleri incelenmistir. Projenin ilk kademesinde, AlTiVCrMnBX (x=0, 0.3, 0.6, 1.0), AlTiVCrSi, AlTiVCrMnSi, AlTiVCrMn, Al35Ti35V20Cr5Mn5, Al5Ti5V20Cr35Mn35 tasarlanmıs ve üretilmistir. Yapılan deneysel çalısmada, bu alasımlarda meydana gelen intermetalik bilesikler ve düzenli B2 fazlarının numuneleri oldukça kırılgan hale getirdigi gözlemlenmistir. Olusan B2 fazı kararlı bir yapıda oldugu için gerçeklestirilen ısıl islemler sünek bir yapı olusturma noktasında yetersiz kalmıstır. Meydana gelen intermetalik ve B2 fazlarını gidermek amacıyla termo-fiziksel parametreler opitimize edilerek Al5Ti35V35Cr20Mn5 HYEA?sı tasarlanmıs ve deneysel olarak üretilmistir. Yapılan deneysel çalısmalar sonucunda, 5,48 gr/cm3 yogunlugundaki bu alasımın sadece HMK katı çözeltisine sahip oldugu ve dökülmüs haldeyken basma yükü altında yaklasık 1100 MPa akma dayancına ve %30?dan fazla bir basma gerinimine sahip oldugu görülmüstür. Bu alasıma, 600 °C?de 2 saat süreyle gerilim giderme tavlaması da yapılmıs ve sonuç olarak 950 MPa akma dayancı ile birlikte basma geriniminin arttıgı gözlemlenmistir. Çekme testlerinde olası döküm hataları nedeniyle basma test sonuçlarının çok altında kaldıgı gözlemlenmistir.

Suggestions

Yüksek Sıcaklık Ni-Al Esaslı Süperalaşımlarının Tasarımı ve Geliştirilmesi
Mehrabov, Amdulla; Eriş, Rasim; Akdeniz, Mahmut Vedat(2017-12-31)
Nikel bazlı süperalaşımlar sahip olduğu yüksek akma-çekme-sürünme dayanımı, tokluk ve oksidasyon-korozyon direnci sayesinde yüksek sıcaklık uygulamalarının vazgeçilmez malzemeleridir. Gelişmiş mekanik özelliklerinden dolayı bu malzemeler havacılık uygulamalarında (jet motorları, türbin kanatları vb.) ve nükleer enerji/kimyasal işleme tesislerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Nikel bazlı süperalaşımların sahip olduğu yüksek mekanik özellikleri, Ni-Al-X alaşımı içerisinde bulunan ve sayıları yaklaşık olarak 10’...
Finite volume solutions of 1D Euler equations for high spped flows with finite-rare chemistry
Erdem, Birşen; Tuncer, İsmail Hakkı; Ak, M. Ali; Department of Aerospace Engineering (2003)
In this thesis, chemically reacting flows are studied mainly for detonation problems under 1D, cylindrical and spherical symmetry conditions. The mathematical formulation of chemically reacting, inviscid, unsteady flows with species conservation equations and finite-rate chemistry is described. The Euler equations with finite-rate chemistry are discretized by Finite-Volume method and solved implicitly by using a time-spliting method. Inviscid fluxes are computed using Roe Flux Difference Splitting Model. Th...
MİKROALAŞIMLI ÇELİKLERDE BEYNİT OLUŞUMU VE BUNA BAĞLI MEKANİK ÖZELLİKLERDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ
Ögel, Bilgehan; Gürbüz, Rıza(2014-12-31)
Son yıllarda yapılan araştırmalar, özellikle "mikroalaşımlı çelikler" üzerindeki ilginin artmasına neden olmuştur. Bu çeliklerde, çok düşük miktarda bor (B) veya molibden (Mo) eklenmesi ile havada soğutarak beynit elde etmek mümkün olmakta ve ısıl işleme gerek kalmadan yüksek dayançlar elde edilebilmektedir. Bu çalışma ile hedeflenen, iç piyasadan temin edilebilen mikrolaşımlı çeliklerde ısıl işlem ile oluşan içyapıların karakterizasyonudur. Karakterizasyon, faz değişimlerini ve bunların çekme, yorulma gibi...
Düşük Enerjilerde Antinötrino-Elektron Saçılımından, Standart Model Ötesi Yeni Fizik Araştırmaları: Nötrinoların Tensörsel Standart Olmayan Etkileşimleri, Unparticle Fiziği Ve Ekstra Z-Prime Bozon Modelleri
Deniz, Muhammed; Zeyrek, Mehmet Tevfik(2017-4-15)
Standart Model'in tamamlanması ve yeni fizik araştırmaları için yapılan CERN LHC deneylerinin sonuçlarından görüldüğü üzere, yüksek enerji bölgelerinde yeni fizik için herhangi bir pozitif sinyal gözlemlenememiştir. Bu durum düşük enerjilerde yapılan deneylerin önemini daha da arttırmaktadır. Standart Model ile uyumlu olmayan ve birçok özelliği anlaşılamamış/ölçülememiş olan nötrinolar, Standart Model'in tamamlanması ve yeni fizik araştırmalarında öncü rolü oynamaktadır. Çok düşük enerji ve çok düşük arka p...
Düşük Maliyetli Ve Yüksek Verimlilikli Transfer Edilebilir Cu2ZnSnS4 Tabanlı 3. Nesil Güneş Hücrelerin Üretimi
Karaağaç, Hakan; Parlak, Mehmet(2019)
Silisyum nanoteller maliyet-etkin olmayan sentezleme yöntemleriyle genellikle mekanikesneklikve optiksel-geçirgenlik gibi bazı kritik önemdeki özelliklerden yoksun belirli altaslarüzerinde üretilir. Üzerinde sentezlendikleri altasların belirtilen bu özelliklerden yoksun olmalarıSi nanotellerin potansiyel arastırma alanlarına kısıtlama getirmektedir. Bu proje kapsamında,düzensiz bir dagılımda ve düzenli bir yapıda Si nanotellerin Si alttas üzerinde üretilebilecegive bir polimer aracılıgıyla düzenleri korunac...
Citation Formats
Y. E. Kalay and A. Kalkanlı, “Düşük Yoğunluklu Yüksek Mukavemetli Yüksek Entropi Alaşımlarının (YEA) Geliştirilmesi,” 2020. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95910.