Düşük boyutlu sistemlerin benzetişimleri, yapısal ve elektronik özellikleri

2005-07-15
Ellialtıoğlu, Şinasi
Srıvastava, G. P.
Shaltaf, Riad
Mete, Ersen
Oldukça gelişmiş bulunan silisyum teknolojisinin doyuma ulaşması bir yana, daha büyük bir ivme ile gelişmekte olduğu bir gerçektir. Bu bağlamda silisyumun germanyum ile alaşımlanması, çeşitli alkali metal atomları veya katmanları ile silisyum yüzeylerinin pasifîze edilmesi, teleryum ve selenyum aracılığı ile silisyum yüzeyi üzerine germanyumun katmanlar halinde, veya isteğe bağlı olarak ada-tipi büyütme ile kuantum-nokta ve öbeklerin oluşturulması, yüksek-indisli yüzeylere yine alkali metal atomlarının tutunması ile kuantum telleri oluşturulması araştırılan güncel konular arasındadır. Çok sayıda atomdan oluşan birim hücrelerle tanımlanabilen bu tür sistemlerin büyütülmesinin benzetişimi ve elde edilmiş sistemlerin yapısal ve elektronik özelliklerinin araştırılması öngörülmüştür. Hesaplamalar ilk-prensip yoğunluk-fonksiyoneli psüdo-potansiyel yöntemler olup sonuçlar literatürdeki diğer hesaplarla ve deneysel verilerle karşılaştırılmıştır.

Suggestions

Düşük Maliyetli Ve Yüksek Verimlilikli Transfer Edilebilir Cu2ZnSnS4 Tabanlı 3. Nesil Güneş Hücrelerin Üretimi
Karaağaç, Hakan; Parlak, Mehmet(2019)
Silisyum nanoteller maliyet-etkin olmayan sentezleme yöntemleriyle genellikle mekanikesneklikve optiksel-geçirgenlik gibi bazı kritik önemdeki özelliklerden yoksun belirli altaslarüzerinde üretilir. Üzerinde sentezlendikleri altasların belirtilen bu özelliklerden yoksun olmalarıSi nanotellerin potansiyel arastırma alanlarına kısıtlama getirmektedir. Bu proje kapsamında,düzensiz bir dagılımda ve düzenli bir yapıda Si nanotellerin Si alttas üzerinde üretilebilecegive bir polimer aracılıgıyla düzenleri korunac...
A low-drift silicon MEMS resonant accelerometer
Gavcar, Hasan Doğan; Akın, Tayfun; Department of Electrical and Electronics Engineering (2023-1-23)
This thesis presents the design, fabrication, and experimental verification of low temperature drift silicon resonant accelerometers for tactical grade applications. The working principle of a silicon resonant accelerometer is based on force sensing, in which the sensor output is a frequency proportional to the input acceleration. The stress-insensitive sensor design prevents the thermal stress produced by the mismatch of the thermal expansion coefficients (CTE) of glass and silicon from transmitting to the...
Düşük Yoğunluklu Yüksek Mukavemetli Yüksek Entropi Alaşımlarının (YEA) Geliştirilmesi
Kalay, Yunus Eren; Kalkanlı, Ali(2020-01-01)
Bu projede düsük yogunluklu elementlerin yüksek entropi alasımı (YEA) olusturma yetenegi ayrıntılı olarak incelenmistir. Bu baglamda, B, Mg, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn gibi hafif veya nispeten hafif elementler, çelik malzemelerin yogunluguna kıyasla (~7,86 gr/cm3) yeni HYEA'lar üretmek için kullanılmıstır.Bu tür alasımlarda kullanılacak uygun elementlerin seçimi tasarımı, termofiziksel hesaplamalar ve Vienna Ab Initio Simülasyon Paketi (VASP) ile ilk prensip hesaplaması esas alınarak gerçeklestirilmistir. I...
Design of a microfluidic platform for real-time enumeration and retrieval of low concentration of cells
Şahin, Buket; Külah, Haluk; Yıldırım, Ender; Department of Biomedical Engineering (2022-9)
Spiking experiments are essential to characterize the performance of devices developed for rare cell recovery. However, it is challenging to spike tumor cells at very low concentrations in a standard laboratory environment with conventional methods like serial dilution, in which the variation becomes quite high. Other platforms for single-cell picking are extremely high cost and not available in standard laboratories. We propose a low-cost, repeatable, and robust microfluidic system to spike a very low nu...
Düşük Enerjilerde Antinötrino-Elektron Saçılımından, Standart Model Ötesi Yeni Fizik Araştırmaları: Nötrinoların Tensörsel Standart Olmayan Etkileşimleri, Unparticle Fiziği Ve Ekstra Z-Prime Bozon Modelleri
Deniz, Muhammed; Zeyrek, Mehmet Tevfik(2017-4-15)
Standart Model'in tamamlanması ve yeni fizik araştırmaları için yapılan CERN LHC deneylerinin sonuçlarından görüldüğü üzere, yüksek enerji bölgelerinde yeni fizik için herhangi bir pozitif sinyal gözlemlenememiştir. Bu durum düşük enerjilerde yapılan deneylerin önemini daha da arttırmaktadır. Standart Model ile uyumlu olmayan ve birçok özelliği anlaşılamamış/ölçülememiş olan nötrinolar, Standart Model'in tamamlanması ve yeni fizik araştırmalarında öncü rolü oynamaktadır. Çok düşük enerji ve çok düşük arka p...
Citation Formats
Ş. Ellialtıoğlu, G. P. Srıvastava, R. Shaltaf, and E. Mete, “Düşük boyutlu sistemlerin benzetişimleri, yapısal ve elektronik özellikleri,” 2005. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95728.