Referansa bağlı genel seçim modeli

2018-8
Güney, Begüm
Bu çalışmada yeni bir referansa bağlı seçim prosedürü önerilmekte ve bu prosedür, seçimler üstüne konan aksiyomlarla karakterize edilmektedir. Her bir seçim problemi iki kümeden oluşmaktadır: mevcut elemanları içeren “seçim kümesi” ve bu elemanlardan farklı elemanlar içermesi mümkün olan “referans kümesi”. Kişi ilk olarak referans kümesi içinden kendi referans noktasını belirlemekte ve daha sonra bu referans noktasının etkisi altında seçim kümesindeki elemanlar arasından seçimini yapmaktadır. Çalışmada gösterilmiştir ki bu prosedür, hem ekzojen olarak tanımlanan statükoların etkilerini modelleyen Masatlioglu ve Ok (2005; 2014) ile Guney ve Richter (2016) prosedürlerini hem de endojen olarak belirlenen ulaşılamayan hayallerin etkilerini modelleyen Guney vd. (2018) prosedürünü özel birer durumu olarak kabul etmektedir.

Suggestions

Kuşak içi ve kuşaklararası toplumsal hareketliliğin yörüngesi Ankara ili örneği
Karademir Hazır, Irmak; Çelik, Kezban; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel (2016-06-01)
Toplumsal tabakalaşma ve hareketlilik literaturtintin gelişmiş olduğu ulusal bağlamlarda ampirik çalışmalar, ülke çapındaki eğilimleri belirlemek üzere ulusal düzeyde veri toplama yetkisi olan kurumlarca yapılmaktadır. Bu anlamda, verilerin temsil gücünden yüksek olması önemlidir ve 6rneklem geniş bir nüfusu içermelidir. Sunulan çalışmanın yürütüldüğü deneme kadar Türkiye’de tek temsili olacak düzeyde bu tur bir araştırma yürütülmemiştir. Bu makalenin temel amacı bu eksikliği kısmen de olsa giderebilmektir....
Boşta Hareket Doğrusalsızlığı Bulunan Göreve Uyumlu Kontrol Yüzeylerinin Çırpma Yönünden İncelenmesi
Ünlüsoy, Levent; Yaman, Yavuz (2013-09-12)
Bu çalışmada kontrol yüzeyleri göreve uyumlu olarak şekil değiştirebilen bir kanadın, açık kesitli kontrol yüzeylerine ait bağlantılardan kaynaklı olarak ortaya çıkan boşta hareket davranışının (freeplay), kontrol yüzeyi ve kanadın çırpma özellikleri (flutter) üzerindeki etkileri incelenecektir. Çalışma kapsamında sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak kanadın eş-direngenlik ve eş-ağırlık özellikleri hesaplanacak ve bu özellikler kullanılarak üç serbestlik dereceli bir çırpma modeli oluşturulacaktır. Model iç...
Zamana bağlı magnetohidrodinamik akış probleminin pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen kanal kesitinde sınır elemanları metodu ile çözümü
Bozkaya, Canan; Tezer, Münevver(2018-12-31)
Bu projede, zamana bağlı Magnetohidrodinamik (MHD) problemleri, pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen bir kesitte sınır elemanları metodu ile çeşitli iletkenlik koşulları için farklı temel çözümler kullanılarak çözülecek ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılacaktır. Magnetohidrodinamik denklemleri, viskoz, sıkıştırılamayan ve elektrik ileten sıvıların akışı ve manyetik alanlarla arasındaki etkileşimin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Proje kapsamında, birbirine bağlı magnetohidrodinamik denklemleri öncelikl...
Bizans İstanbul’u Kent Peyzajının Yordamsal (Procedural) Modelleme Tekniği ile Üretilmesi
Yoncacı Arslan, Pelin; Baş Bütüner, Funda(2018-12-31)
Bu araştırma önerisi, özellikle kent mekanları ve kent peyzajı özeline odaklanarak, Bizans dönemi Konstantinopolis’in arkeolojık kalıntıları ve günümüze kadar gelebilmiş anıtları ile özgün antik yazılı kaynakları dijital teknolojiler yardımı ile birleştirmeyi hedefler. Öneri, 5. yüzyılda hazırlanan Notitia Urbis Constantinopolitanae isimli kentsel envanter listesini baz alarak, Bizans İstanbul’unun tarihsel kent dokusunu oluşturan yol ağının ve üzerindeki yapıların saptanması, tanımlanması, araştırılması ve...
Intra- and Inter-Cluster Link Scheduling in Ad Hoc Networks
Eksert, Mustafa Levet; Onur, Ertan; Department of Computer Engineering (2021-4-7)
While clustering improves the scalability of ad hoc networks in comparison to flattopologies, it introduces additional challenges for resource scheduling when contention-free medium access is employed. This thesis addresses intra- and inter-cluster linkscheduling problem in multi-channel ad hoc networks. A clustered network model aswell as a novel inter-cluster link scheduling mechanism over Control and User PlaneSeparation structure are proposed. A resource distribution method that provides aneffective a...
Citation Formats
B. Güney, “Referansa bağlı genel seçim modeli,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 45, no. 2, pp. 159–176, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/997.