Boşta Hareket Doğrusalsızlığı Bulunan Göreve Uyumlu Kontrol Yüzeylerinin Çırpma Yönünden İncelenmesi

2013-09-12
Ünlüsoy, Levent
Yaman, Yavuz
Bu çalışmada kontrol yüzeyleri göreve uyumlu olarak şekil değiştirebilen bir kanadın, açık kesitli kontrol yüzeylerine ait bağlantılardan kaynaklı olarak ortaya çıkan boşta hareket davranışının (freeplay), kontrol yüzeyi ve kanadın çırpma özellikleri (flutter) üzerindeki etkileri incelenecektir. Çalışma kapsamında sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak kanadın eş-direngenlik ve eş-ağırlık özellikleri hesaplanacak ve bu özellikler kullanılarak üç serbestlik dereceli bir çırpma modeli oluşturulacaktır. Model içerisinde yer alan aerodinamik yükler, Theodorsen tarafından geliştirilen durağan olmayan aerodinamik çözüm kullanılarak hesaplanacaktır. Öncelikle Fortran programlama dili kullanılarak geliştirilen bir çırpma çözücüsü kullanılarak, oluşturulan çırpma modelinin doğrusal çırpma sonuçları elde edilecektir. Bunu takiben modele boşta hareket doğrusalsızlığı eklenecek ve armonik dengeleme yöntemi (Harmonic Balance Method) temeliyle geliştirilen çözücü yardımıyla doğrusal almayan çırpma sonuçları hesaplanacaktır. Çalışmada doğrusal ve doğrusal olmayan çırpma sonuçları karşılaştırılarak boşta hareket doğrusalsızlığının göreve uyumlu kontrol yüzeylerinin ve onlara sahip kanatların çırpma hızları üzerindeki etkileri değerlendirilecektir.

Suggestions

Ortalama Su Seviyesi Değişimlerinin Taş Dolgu Kıyı Koruma Yapılarının Tasarımına ve Performansına Etkisi
Güler, Hasan Gökhan; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Baykal, Cüneyt (Teknik Dergi, 2020-05-01)
Gel-git, mevsimsel değişiklikler, dalga kabarması/alçalması, fırtına kabarması ve küresel ısınmaya bağlı su seviyesi değişimleri sonucunda ortalama su seviyesinde gözlenen değişimler, taş dolgu kıyı koruma yapılarının tasarımlarının ve performanslarının değerlendirilmesi ile doğrudan ilgilidir. Bu tip yapılar için en kritik su seviyesi, yaygın olarak en yüksek su seviyesi tanımı ile kullanılmaktadır. Ancak, Kıyı Yapıları Planlama ve Tasarım Teknik Esasları’nda [1] koruma yapısında kullanılacak taşların kütl...
Referansa bağlı genel seçim modeli
Güney, Begüm (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-8)
Bu çalışmada yeni bir referansa bağlı seçim prosedürü önerilmekte ve bu prosedür, seçimler üstüne konan aksiyomlarla karakterize edilmektedir. Her bir seçim problemi iki kümeden oluşmaktadır: mevcut elemanları içeren “seçim kümesi” ve bu elemanlardan farklı elemanlar içermesi mümkün olan “referans kümesi”. Kişi ilk olarak referans kümesi içinden kendi referans noktasını belirlemekte ve daha sonra bu referans noktasının etkisi altında seçim kümesindeki elemanlar arasından seçimini yapmaktadır. Çalışmada...
Postural dynamics and stability
Gürses, Senih; Akkaş, Nuri; Platin, Bülent E.; Department of Engineering Sciences (2002)
The first part of the study deals with developing a protocol to acquire force platform data during quiet stance from healthy subjects. For this purpose, the force platforms in the Biomechanics Laboratory of the Department of Mechanical Engineering, METU are used. A Postural Analysis System is developed in addition to the existing Gait Analysis System which was developed in the same Laboratory, earlier. It is the "first time" that the characteristic frequencies of the human postural sway are identified in th...
Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Bir Hibrid Firar Kenarı Kontrol Yüzeyinin Tasarımı ve Analizleri
İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Özgen, Serkan; Yaman, Yavuz (2015-10-23)
It is envisioned that the fully morphing wings and/ or control surfaces, as they can increase the aerodynamic efficiency of the airplanes in every phases of the flight, could play significant role in the reduction of pollution in environment and also make airplanes always fuel efficient. In this study, the design and analyses of a fully morphing trailing edge control surface, which is developed within the scope of CHANGE Project, are presented. The Project was a 7th Framework Programme Project of European C...
Vaka Analizi: Bir Hafif Rayli Sistemi İlave Araçlara Ait Depolama Tesisinin Geoteknik Değerlendirmesi
Çetin, Kemal Önder; Can, Gizem; Ilgaç, Makbule (null; 2017-10-20)
In this study, it is aimed to improve the performance of an existing deep excavation design of a light rail system storage facility subjected to static and dynamic loading. In this context, considering the variation of soil properties along the storage site, 6 critical cross-sections were chosen and idealized soil profiles and geotechnical design input parameters were developed. The results of 2-D finite element analyses showed that forces on diaphragm walls and box sections exc...
Citation Formats
L. Ünlüsoy and Y. Yaman, “Boşta Hareket Doğrusalsızlığı Bulunan Göreve Uyumlu Kontrol Yüzeylerinin Çırpma Yönünden İncelenmesi,” presented at the UMTS2013, 16. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 12 - 13 Eylül 2013, Erzurum, Türkiye, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71248.