Hide/Show Apps

Sermaye yapısı, temsil maliyeti ve firma çeşitlendirmesi: Dinamik panel veri analizi

2014-8
Yücel, Emel
Bu çalışmada, firma çeşitlendirmesi, sermaye yapısı ve temsil maliyeti ilişkisi, Borsa İstanbul’a kayıtlı firmaların 2006-2012 dönemi verileriyle incelenmektedir. Statik ve dinamik panel modeller kullanılarak gerçekleştirilen analizler sonucunda, sermaye yapısı kararlarının endüstriyel çeşitlendirme yapan firmalar ve uzman firmalarda farklı olduğu tespit edilmiştir. Endüstriyel çeşitlendirme derecesi ile borç finansmanı arasında anlamlı pozitif ilişki elde edilmiştir. Ayrıca, çeşitlendirilmiş firmalarda borç finansmanı açısından optimal borçlanma seviyesine doğru bir düzeltme sürecinin yaşandığı ve bu sürecin borcun vade yapısından etkilendiği anlaşılmıştır