Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar

2007-01-01
Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar, Tarih Vakfı’nın 2005 yılında TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirdiği uluslararası kongrenin bildirilerinden yola çıkarak yazılan makalelerden oluşmaktadır. Kitap, Tarihsel Sosyoloji’nin Fransa, ABD ve Türkiye’deki öncü figürlerini, daha genç araştırmacılar ile buluşturuyor.Bilim dünyamızın duayenlerinden Prof. Dr. Mete Tunçay’a atfedilen kitaba katkıda bulunanların tümü tarihsel sosyolojinin yöntemsel araçlarını, kavramlarını ve sorunsallarını temel alan yazarlar: özne-yapı sorunsalı, problem merkezli araştırma stratejisi, patikaya bağımlılık, siyasal kertenin önemsenmesi... Tarihsel Sosyolojinin uygulama alanlarını ortaya koyan derlemede, iki tema ağır basıyor: devlet-toplum ilişkiselliğinin değişik veçheleri ve toplumsal hareketler. Derlemeye katkıda bulunanlar, süreçleri "anlayabilmenin" ancak tarihsel bilgiyi merkeze alan bir "yorumlama" faaliyetiyle mümkün olacağını gösteriyorlar.Tarihsel sosyolojinin devlet, toplum ve mobilizasyonlara dair perspektiflerini farklı zaman dilimleri ve ülkelere uyarlayan bu makaleler, bir yanıyla da, Türkiye’deki soysal bilim araştırmaları için yeni bir araştırma stratejisi ve gündemi öneriyor.

Suggestions

Tarihsel fiyatların elde edilmesi ve endekslemeler konusunda bazı notlar
Orbay, Kayhan (2008-03-01)
Tarihsel fiyat araştırmaları, iktisadi ve sosyal tarih yazımını destekleyen verileri ortaya çıkartan önemli bir çalışma alanıdır. Fiyat verilerini elde ettiğimiz en önemli arşiv malzemelerinden biri vakıf muhasebe defterleridir. Bu yazı, fiyat verilerinin muhasebe defterlerinden çıkarılması ve değerlendirilmesi sürecine bakmakta ve endeksler oluşturulması konusunda bazı sorunlara, sınırlılıklara ve verilerin güvenilirliği meselesine değinmekte, böylece fiyat verilerini çıkaracak ve değerlendirecek olan ikt...
Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası
Fulya, Ulutaş; Ubuz, Behiye (2008-05-01)
Bu çalışmanın amacı, 2000–2006 yılları arasında Eğitim Araştırmaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlköğretim Online E-Dergi ve TED Eğitim ve Bilim Dergisi’nde matematik eğitimi alanında yayınlanan çalışmaları inceleyerek, Türkiye’de matematik eğitimi araştırmalarının genel durumuyla ilgili bir çerçeve çizmektir. Çalışmada toplam 129 makale incelenmiştir. Elde edilen bulgular, yedi yılda matematik eğitiminde yapılan çalışmaların çoğunluğunun örneklem bazında ilköğretim öğrenciler...
Tarihsel Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler
Yalvaç, Faruk (Nika, 2018-07-01)
Bu kitap Tarihsel Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Klasik tarihsel sosyolojiden başlayarak günümüz tartışmalarını kapsamaktadır. Kitap özellikle Weberci ve Marksist tarihsel sosyolojiye odaklanmıştır. Kitap 14 bölümden oluşmaktadır. Her bölüm belli bir tarihses sosyoloji düşünürünün görüşlerini özetlemektedir. Kitap Karl Marx, Fernand Braudel, Immanuel Wallerstein, Theda Skocpol, Charles Tilly, Ulrich Beck, Anthony Giddens, Michael Mann, Norbert Elias, Robert C. Cox; S...
The Comprehension of Place Awareness in a Historical Context: Metaphors in Architectural Design Education
Özkan Yazgan, Esra; Akalın, Aysu (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
This study examines cognitive operations in the design studio - the main component of architectural education - and reviews these operations with regard to a design problem. It also develops an argument for performing an analysis of place awareness in historic context while considering the characteristics of the place where the project will be located and accepting that these characteristics affect the architectural design process. Accordingly, the processes experienced by second-year architecture students ...
The Question of Non Standard Form
Mennan, Zeynep (2008-1-1)
Originally written as a curatorial essay for the international architectural exhibition “Non Standard Architectures” at the Centre Pompidou, Paris (2002-2003), this paper discusses the formal and epistemic implications of the advent of this new paradigm (1). The non standard inscribes itself within the realm of contemporary architectural experimentations making extensive use of recent computational design technologies and its formal catalogue is marked by highly complex dynamic forms that indicate a revival...
Citation Formats
F. Ergut, Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar. 2007.