Tedarik zinciri yönetimi verimlilikleri açısından Türk ve Bulgar KOBİ’lerinin karşılaştırılması

Download
2009-12-1
Bayraktar, Erkan
Tatoglu, Ekrem
Zaim, Selim
Artan küresel rekabet koşulları, teknolojik gelişmeler ve bilişim sistemlerinin daha yaratıcı kullanımı, firmaların tedarik zinciri yönetimi (TZY) uygulamalarını, başarı için kritik öneme sahip bir hale getirmiştir. Günümüzdeki rekabet, firma bazından çıkıp tedarik zincirleri arasındaki yoğun bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu çalışmada KOBİ ölçeğindeki firmaların TZY uygulamalarına ilişkin faaliyetlerini değerlendirme amacıyla bir anket geliştirilmiştir. Ankete katılan 156 Türk ve 95 Bulgar KOBİ’sinden birincil veri elde edilmiştir. Tedarikçilerle ve müşterilerle yakın işbirliği, tam zamanında tedarik, az sayıda tedarikçi gibi 7 adet TZY uygulaması dikkate alınarak, bunların firma operasyonel performansı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Veri zarflama analiziyle Türk ve Bulgar KOBİ’lerinin, TZY uygulama verimlilikleri karşılaştırılmış ve sonuçlar irdelenmiştir.

Citation Formats
E. Bayraktar, E. Tatoglu, and S. Zaim, “Tedarik zinciri yönetimi verimlilikleri açısından Türk ve Bulgar KOBİ’lerinin karşılaştırılması,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 36, no. 2, pp. 271–289, 2009, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/207.