Anadolu’da 27 Mayıs: Bursa, Erzurum, Gaziantep (1960-61)

Download
2013-8-1
Erozan, Boğaç
Gülperi, Aslaner Karayel
Bu makale 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin Anadolu’da nasıl deneyimlendiğini anlamaya yönelik bir çabayı içeriyor. 27 Mayıs ile ilgili çalışmalarda genellikle ihmal edilen Anadolu deneyimini, müdahale gününden 1 Ocak 1961’e kadar olan kısa dönemde inceliyoruz. Örneklemimizi üç il oluşturuyor: Bursa, Erzurum ve Gaziantep. Bu illerde neler yaşandığını anlayabilmek için en verimli kaynaklardan olduğunu düşündüğümüz yerel gazeteleri sözü edilen dönem içerisinde inceliyoruz. Toplamda taranan 6 gazeteden elde ettiğimiz sonuçlara göre, 27 Mayıs’a ilişkin egemen bazı genellemelerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Bulgularımız, 27 Mayıs’ın taşrada kimler tarafından benimsendiğini ortaya çıkarmakla kalmıyor, çok çeşitli benimsenme –ve sonrasında benimsetme– usullerini de görünür kılıyor. Yalnız askeri yönetimin değil, yerel yöneticilerin, elitlerin, gönüllü dernek ve kuruluşların bu süreçteki faaliyetlerini tespit edebiliyoruz. Dahası, 27 Mayıs sonrasında Anadolu’ya yönelik yoğun, kapsamlı ve programlı propagandanın niteliği ve aktörlerine yönelik bilgi edinebiliyor, aynı zamanda 27 Mayıs’a muhalefetin engellenme gayretlerini de öğrenebiliyoruz. Son olarak, Anadolu’da 27 Mayıs’a karşı tepki ve protestoların küçük de olsa varlığı ve devamlılığını ortaya koyabiliyoruz. Dolayısıyla, 27 Mayıs’a karşı bir hareket ya da protesto olmadığı yönündeki genel kabulü yeniden düşünmemiz için de bu çalışma bir araç olabiliyor.

Suggestions

Streaming multiscale deep equilibrium models
Ertenli, Can Ufuk; Cinbiş, Ramazan Gökberk; Akbaş, Emre; Department of Computer Engineering (2022-9-02)
There have been numerous significant developments for addressing recognition problems in recent years. One important application area of such developments is recognition on streaming data. Efficient inference is typically critical for streaming data sources, especially for real-time applications such as autonomous driving and robot control. For this purpose, this thesis presents StreamDEQ, a method that infers frame-wise representations on videos with minimal per-frame computation. In contrast to convention...
THE CONSTRUCTION OF ADULT PHOBIAS: A STUDY THROUGH DISCOURSE ANALYSIS
Yoğan, Felek; Gençöz, Tülin; Sarı Demir, Sevda; Department of Psychology (2022-7)
In this study, the aim of the research related to how adults with phobias construct the phobia in their language is given briefly. Discourse analysis specific to Discursive Psychology was used to achieve the research's goal. Each of the ten adults who indicated that they had phobia experiences took part in the interviews only once. The transcription of the interview was coded via the software MAXQDA 2020 Plus. The analysis was accomplished based on the interpretative repertoires and the positions. Eight int...
Dinamik geometri yazılımı ile İlköğretim matematik öğretmen adaylarının argümantasyon süreçlerinin incelenmesi
Işıksal Bostan, Mine(2015-12-31)
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının geometri sorularını dinamik geometri yazılımı yardımıyla çözerken geliştirdikleri argümanları incelemektir. Çalışma 2013-2014 öğretim yılında Ankara’daki bir devlet üniversitesinde yapılacaktır. Öğrenciler ile 3 oturum yapılacak ve her oturumda 1 geometri etkinliği tartışılarak çözülecektir. Öğrenciler ayrıca soruları çözerken dinamik geometri yazılımı kullanacaklardır. Bu oturumlar video ve ses kayıt cihazları yardımıyla kayıt altına alınacak...
China’s energy partnerships with the caspian states
Şenol, Merve; Tanrısever, Oktay; Department of Eurasian Studies (2020-9)
This study aims to analyze the reasons behind the Chinese energy partnerships with the Caspian states and also the effects of these partnerships in the energy sectors of them. In line with this, first Chinese national energy strategy priorities have tried to been specified and then energy relations between China and each Caspian state have been analyzed after giving information on the energy sectors of the relevant countries. It is argued that even though it seems like the motivation behind Chinese en...
Rural Habitation in Syria: The Culture of Traditional Architecture and Its Role in the Reconstruction Process
Al asali, M. Wesam ; Shahin, Iyas (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-10-12)
This paper investigates the positive role traditional architecture can play during reconstruction, particularly in rural Syria, and highlights the effective impact cultural and social participation have on the process. In addition to exploring the possibilities offered by traditional architecture and its implementation within the strategic vision of reconstruction, this research also takes into account the authenticity of rural society and the diversity of urban identity in Syria. This article consists of ...
Citation Formats
B. Erozan and A. K. Gülperi, “Anadolu’da 27 Mayıs: Bursa, Erzurum, Gaziantep (1960-61),” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 40, no. 2, pp. 209–238, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/657.