Hide/Show Apps

Türkiye’de döviz kuru dinamiklerinin belirlenmesinde parasalcı yaklaşım ve eşbütünleşme yöntemiyle sınama

Download
2002
Dülger, Fikret
Bu çalışmada, 1986:01-1999:12 dönemi Türkiye ekonomisi incelenerek, nominal döviz kurunun belirlenmesinde “Parasalcı Döviz Kuru Modeli” Johansen eşbütünleşme yöntemi kullanılarak tahmin edilmektedir. Tahmin sonuçlarına göre, nominal döviz kuru, göreli para arzı, göreli gelir düzeyi, göreli faiz ve göreli fiyat düzeyi değişkenleri arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı veri seti tarafından desteklenmektedir. Bu değişkenler durağan değilken serilerin doğrusal bileşiminin durağan bir sürece sahip oldukları belirlenmiştir. “Parasalcı” modelin beklentisinin tersine, göreli para arzı değişkeni içseldir. Satın Alma Gücü Hipotezi (Purchasing Power Parity (PPP)) desteklenirken, Garantisiz Faiz Oranı Hipotezi (Uncovered Interest Rate Parity (UIP)) veri seti tarafından desteklenmemektedir.