Hide/Show Apps

Türkiye’de hanehalkı tüketim kalıplarında 2000’li yıllarda yaşanan değişimler ve ekonomik krizin etkisi

2019-6
Selim, Raziye
Kaya, Gizem
Bu araştırmada 2003-2014 döneminde çeşitli mal gruplarına yönelik hanehalkı harcama esnekliklerinin nasıl değiştiği ve 2009 ekonomik krizinin esnekliklere etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Yoksul, orta gelirli ve zengin gelir grupları için 2000’li yıllarda benzer değişimlerin yaşanıp yaşanmadığı Engel eğrileri esneklik tahminleri yardımıyla incelenmiştir. Sonuçta gıda ve konut gibi zorunlu malların harcama esnekliklerinin 2003’den 2014’e azalmakta olduğu, lüks malların harcama esnekliklerinin ise artmakta olduğu gözlenmiştir. Gelir grupları arasında harcama esneklikleri açısından önemli farklar mevcuttur. Yoksul hanehalkları, ulaştırma, giyim gibi bazı lüks harcama türlerinde zaman içerisinde zengin gelir gruplarına benzer harcama davranışları sergilemektedir. Ancak ekonomik kriz, özellikle yoksul ve orta gelir düzeyindeki hanelerin tüketim kalıplarını etkilemektedir.