Mevduat Sigortasında Ahlâkî Risk Eğilimi

Download
2001
Yılmaz, Ensar
Özellikle 1990’lı yıllarda dünya genelinde birçok ülkenin bankacılık sektöründe yoğun bir şekilde yaşanmaya başlayan sorunlar, ekonomistleri ve politika yapıcılarını bu sorunların nedenleri üzerinde düşünmeye sevk etti. De jure mevduat sigortası uygulamalarının yarattığı ahlâkî risk problemi, bu sorunların önemli nedenlerinden biri olarak gösterildi. Biz de bu çalışmada mevduat sigortasını uygulama nedenlerini ve biçimlerini tartıştıktan sonra, neden olduğu ahlâkî risk eğilimini hem banka için hem de mudi için kurduğumuz model içinde göstermeye çalıştık

Suggestions

The possibility of postnationality in the case of european union citizenship
Ay, Özgür; Ertuğrul, Kürşad; Department of Political Science and Public Administration (2003)
Recent developments such as internationalization of labor markets, emergence of multi-level polities and a global discourse on human rights have influenced citizenship practices and challenged conventional definitions of citizenship. While conventional definitions of citizenship often presuppose the relationship between citizenship, nationality and nation-state, as an institution, citizenship is constituted and reconstituted by economic, political, social and legal practices. In this context, European Union...
THE TRANSFORMATION OF TURKISH AGRICULTURAL POLICIES BY THE EFFECTS OF REFORMS DRIVEN BY INTERNAL AND EXTERNAL DYNAMICS AFTER 1980
DEDE, İLKNUR; Okyayuz, Mehmet; Department of Political Science and Public Administration (2022-9-27)
In this thesis building an integrated policy view on the peasant question and the necessities of the structural transformation of development, a multidimensional policy analysis is carried out on Turkish agricultural policies with special emphasis on the period after 1980. The peasant question is classified into two approaches in the literature as; “disappearance” and “persistence”. The disappearance approach declares that with the industrialization, globalization and commodification particularly by the int...
The effects of personalization principle of multimedia learning on listening performance
YEŞİLDAĞ, CEREN; Sadık, Olgun (2019-12-01)
Bu çalışma Türkiye’deki bir özel üniversitenin Temel İngilizce Hazırlık Okulunda konuşma dili kullanılarak hazırlanan çoklu ortam sunumlarının öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmelerinde bir etkisi olup olmadığını ve öğrencilerin bu deneyime yönelik bakış açılarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Dinleme, birey tarafından geliştirilen ve diğer becerilerin geliştirilmesinde hayati bir önem taşıyan temel beceri olarak görülmektedir (Loren, F. T. A., 2017). Fakat, çoğu ders kitabı dinleme aktivitelerinde kişis...
The Effects of Gender Cognitive Development and Socioeconomic Status on Physics Achievement
Yıldırım, Ufuk; Eryılmaz, Ali (1999-01-01)
The study described in this paper attempted to investigate the combined and individual effects af certain variables (gender, cognitive development and socioeconomic status (SES» an physics achievement. We used a physics achievement test, logical thinking ability test and a socioeconomic status questiannaire to assess 35 high school second grade students' physics achievement, cognitive level and socioeconomic level. We used Multiple Regression and Correlatian Analysis (MRC) for analyzing data abtained from t...
The Domination of the Tablighi Jamaat in the Semi-Competitive Religious Market in Kyrgyzstan: A Religious Market Approach
Bozbey, İzzet Ahmet; Aydıngün, Ayşegül; Department of Area Studies (2023-2-13)
This thesis examines the factors contributing to the Tablighi Jamaat’s strong presence and influence in the post-Soviet Kyrgyzstan from the point of view of religious economies approach. The historically and politically unique position of Kyrgyzstan among other Central Asian Republics alongside the Tablighi Jamaat’s itinerary modus operandi that sets it apart from competing Islamic organizations and movements will be discussed as possible factors.
Citation Formats
E. Yılmaz, “Mevduat Sigortasında Ahlâkî Risk Eğilimi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 28, no. 1, pp. 219–234, 2001, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/130.