Hide/Show Apps

LCD KODLAR CIS KODLAR VE YAN-KANAL ATAKLAR

2015-12-31
Özbudak, Ferruh
Çomak, Pınar
Tekin, Eda
Kodlar, özellikle matematiksel altyapılarının zenginliği açısından doğrusal olanlar, dijital iletişimde merkezi bir rol oynar. Son zamanlarda kodların, hassas cihazlar tarafından, özellikle yan-kanal ataklarına (side-channel attacks (SCA)) ya da müdahalesiz arıza ataklarına karşı işlenmiş bilgi güvenliğini geliştirmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. LCD kodlar ve CIS kodlar bu ataklara karşı yazılan algoritmalarda kullanılmaktadır.