Hide/Show Apps

Kalıcı Homoloji

2017-12-31
Pamuk, Mehmetcik
Güler, Yağmur
Varli, Hanife
Kalıcı homoloji(persistent homoloji), verilerin(üzerinde bir metrik tanımlı olan ayrık noktalar kümesi) topolojik özelliklerini(bileşenleri, üzerindeki delikler, çizge yapısı vb.) anlamak için kullanılan cebirsel bir metottur. Bu projedeki amacımız, homoloji gruplarının temel özelliklerini (ikililer icin tam diziler, dualite, evrensel katsayılar vb.) kalıcı homoloji bağlamında ele alıp, bu özelliklerin hangi formlarda kalıcı homolojiye genişletilebileceğini araştırmaktır.